LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 647/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Quyết định 647/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu:
647/QĐ-BGTVT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
26/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Hành chính , Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Văn Thắng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 647/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Bộ GTVT phân công Thứ trưởng phụ trách công việc
Ngày 26/5/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 647/QĐ-BGTVT về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
– Phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:
+ Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực “Truyền thông, thông tin báo chí”; chủ trì chỉ đạo tổng hợp chung công tác “Cải cách hành chính”; giúp Bộ trưởng công tác “Thi đua, khen thưởng, kỷ luật”.
+ Thứ trưởng Lê Anh Tuấn giúp Bộ trưởng công tác “Hợp tác quốc tế”.
+ Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo thực hiện các dự án tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2023 về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2023 đến hết ngày 14/7/2023. 
Xem chi tiết Quyết định647/QĐ-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản