LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định 318/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tam Đường

Quyết định 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định 318/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tam Đường

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Số hiệu:
684/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
18/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Đất đai-Nhà ở
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Hà Trọng Hải
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định 318/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tam Đường

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản