LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:
801/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
23/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Thế Phước
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản