LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 848/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023

Quyết định 848/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:
848/QĐ-BTTTT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
17/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Đức Long
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 848/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023

Kế hoạch giám sát thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Ngày 17/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 848/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:
1. Kế hoạch giám sát, đánh giá gồm 02 nội dung:
– Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tại một số địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023;
– Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nội dung thành phần Thông tin và Truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023.
2. Thành phần Đoàn giám sát gồm Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông là Trưởng đoàn; đại diện cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, tài chính; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Việc giám sát thực hiện thông qua 02 hình thức:
– Thông qua hoạt động giám sát trực tiếp tại các địa phương thực hiện dự án, nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia;
– Thông qua công tác quản lý Nhà nước, qua báo cáo của các địa phương thực hiện dự án, nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia.
4. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã giao cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 2518/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định848/QĐ-BTTTT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản