LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 879/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Quyết định 879/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:
879/QĐ-BTTTT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Huy Dũng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 879/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 24/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 879/QĐ-BTTTT ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:
1. Danh sách mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm:
– Bộ Thông tin và Truyền thông mã G14;
– Văn phòng Bộ mã G14.1;
– Thanh tra Bộ mã G14.2;
– Vụ Bưu chính mã G14.3;
– Vụ Công nghệ thông tin mã G14.4;
– Vụ Khoa học và Công nghệ mã G14.5;
– Vụ Kế hoạch – Tài chính mã G14.6;
– Vụ Quản lý Doanh nghiệp mã G14.7;…
2. Mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định879/QĐ-BTTTT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản