Mobile Menu

Thông báo 277/TB-VPCP 2021 kết luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
277/TB-VPCP
Loại văn bản:
Thông báo
Ngày ban hành:
24/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Chính sách , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______________

Số: 277/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,

tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ

về công tác phòng, chống dịch COVID-19

_______________

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu Chính phủ có: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế. Tại các đầu cầu địa phương có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan của các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

1. Hoan nghênh các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh; mỗi địa phương đều đã có những cách làm sáng tạo khác nhau để đạt được thành quả trong công tác phòng chống dịch nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định chung tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 128) và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 (Hướng dẫn 4800).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh, kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; bám sát các quy định tại Nghị quyết 128, Quyết định 4800 và căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi nhỏ nhất có thể để áp dụng các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ dịch, từng địa bàn.

Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, vì vậy khi thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn phải quán triệt, tuân thủ nghiêm phương châm: “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ và tích cực tuyên truyền, vận động, đề cao ý thức của Nhân dân”. Khuyến khích các địa phương rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, có các giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

2. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

a) Khẩn trương tổ chức tập huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

b) Phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm cập nhật, công bố công khai cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung; tạo sự thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn có căn cứ thực hiện thuận lợi.

c) Tập trung nâng cấp, tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị của hệ thống y tế cấp xã để phân loại, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Từng bước bổ sung trang thiết bị y tế cho các khu điều trị ở tầng 3 tại các bệnh viện đang điều trị F0.

d) Tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương; hướng dẫn các địa phương thực hiện việc mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế, lắp đặt hệ thống bồn oxy lỏng phục vụ điều trị.

đ) Ưu tiên phân bổ vắc xin, thuốc điều trị cho các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ, bảo đảm khoa học, linh hoạt, phù hợp diễn biến tình hình dịch. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch bảo đảm vắc xin cụ thể trong 02 tháng còn lại của năm 2021 và năm 2022, trong đó lưu ý chủng loại, số lượng vắc xin phù hợp để tiêm tăng cường.

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ

a) Đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm vắc xin cho những đối tượng nguy cơ cao, tại các địa bàn đang có dịch.

b) Đối với các địa bàn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” phải thiết lập ngay và đưa vào vận hành các trạm y tế lưu động, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên. Tại các địa bàn khác, phải có phương án cụ thể, bảo đảm sẵn sàng khi có yêu cầu.

c) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác, bảo đảm an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Bộ Y tế;

– Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;

– Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, QHĐP;

– Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[d

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top