LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:
01/2023/TT-BNNPTNT
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
25/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cán bộ-Công chức-Viên chức
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Hoan
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

05 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực nông nghiệp
Ngày 25/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, bao gồm:
Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm
Kiểm dịch động vật
Kiểm lâm
Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm
Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.
2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc từ đủ 02 năm đến 05 năm.
3. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2023.
Xem chi tiết Thông tư01/2023/TT-BNNPTNT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản