LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư 05/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Thông tư 05/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu:
05/2023/TT-BGTVT
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
27/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Đình Thọ
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư 05/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Sửa đổi 25 Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ
Ngày 27/4/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:
1. Thay thế cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam”, “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” tại 25 Thông tư. Cụ thể:
Thay thế cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 23 Thông tư 88/2014/TT-BGTVT.
Thay thế cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 14 Thông tư 09/2015/TT-BGTVT.
Thay thế cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 24 Thông tư 39/2015/TT-BGTVT.
Thay thế cụm từ “TCĐBVN” bằng cụm từ “CĐBVN” tại Phụ lục 18a và Phụ lục 18b Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.
Thay thế cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” bằng cụm từ “Cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 11 Thông tư 29/2009/TT-BGTVT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 89/2014/TT-BGTVT)…
2. Thay thế cụm từ “Vụ Quản lý phương tiện và Người lái” tại khoản 1 Điều 29 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT bằng cụm từ “Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và Người lái”. 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.
Xem chi tiết Thông tư05/2023/TT-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản