LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư 05/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tư 05/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu:
05/2023/TT-BKHCN
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
22/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Lao động-Tiền lương , Khoa học-Công nghệ
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Văn Tùng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư 05/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

05 thành tích khoa học và công nghệ xem xét áp dụng chính sách trọng dụng
Ngày 22/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Thông tư bao gồm một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. 05 thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính sách trọng dụng gồm:
– Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong nước có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc giáo trình đã được xuất bản theo quy định của pháp luật.
– Giải thưởng về khoa học và công nghệ bao gồm: Giải thưởng uy tín trong nước, giải thưởng quốc tế về khoa học và công nghệ.
– Sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ.
– Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên;…
2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.
3. Hội đồng tư vấn báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để quyết định dừng áp dụng chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành đối với cá nhân được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng có ý kiến dừng áp dụng chính sách trọng dụng.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/7/2023.
Xem chi tiết Thông tư05/2023/TT-BKHCN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản