LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư 06/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Thông tư 06/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu:
06/2023/TT-BKHCN
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
25/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Khoa học-Công nghệ
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Xuân Định
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư 06/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

03 yêu cầu chung đối với đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ
Ngày 25/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2023/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này:
1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải đáp ứng một trong các căn cứ sau:
– Yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
– Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và của địa phương;
– Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia;
– Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 05 năm, hằng năm;
– Các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
– Những vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách của quốc gia về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học công nghệ.
2. Yêu cầu chung đối với đề tài, dự án, đề án khoa học:
– Có tính cấp thiết, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước, có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia;
– Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học và công nghệ của quốc gia hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành;
– Không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã và đang thực hiện.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/7/2023.
Xem chi tiết Thông tư06/2023/TT-BKHCN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản