LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

Thông tư 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
06/2023/TT-BNV
Ngày ban hành:
04/05/2023
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Bộ Nội vụ
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm Thị Thanh Trà
Phạm vi:
Đã biết
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nội dung đầy đủ

Quy chế sử dụng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 04/5/2023, Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:
1. Không yêu cầu khai báo lại các thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương, trừ trường hợp phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu.
2. Người có thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt dữ liệu bằng ký số trong 05 ngày cuối từng tháng tại Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương.
3. Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được sao lưu định kỳ hàng tháng, tối thiểu ba tháng trên phương tiện lưu trữ chuyên dùng để dự phòng rủi ro.
4. 03 bước chuyển giao, tiếp nhận dữ liệu khi cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đến cơ quan, đơn vị khác của Nhà nước mà không thuộc thẩm quyền quản lý dữ liệu của cơ quan đang công tác như sau:
– Cơ quan đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm hủy quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu của cơ quan mình đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.
– Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao hồ sơ, cơ quan tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận; đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cơ sở dữ liệu của mình.
– Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên Cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị tiếp nhận để kiểm tra thông tin, dữ liệu, thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu nếu cần thiết.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.
Xem chi tiết Thông tư06/2023/TT-BNV tại đây

Start typing to see posts you are looking for.
My account