LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu:
06/2023/TT-BVHTTDL
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
15/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cán bộ-Công chức-Viên chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành văn hóa, gia đình
Ngày 15/5/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Lĩnh vực văn hóa gồm có 12 vị trí việc làm như sau: Chuyên viên cao cấp về quản lý di sản văn hóa; Chuyên viên chính về quản lý di sản văn hóa; Chuyên viên cao cấp về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm)…
2. Mục tiêu của vị trí Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực di sản văn hóa là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa; chủ trì, tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.
3. Lĩnh vực gia đình bao gồm 03 vị trí việc làm: Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình; Chuyên viên chính về quản lý lĩnh vực gia đình; Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình.
4. Trong trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023.
Xem chi tiết Thông tư06/2023/TT-BVHTTDL tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản