Mobile Menu

Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


02 nguyên tắc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa

Ngày 16/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-BYT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.

Theo đó, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) bao gồm: Theo dõi, phân tích, chẩn đoán bệnh lý tật khúc xạ và thị giác hai mắt, phục hồi chức năng khiếm thị, các bệnh mắt thông thường; Theo dõi, chăm sóc mắt ban đầu; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe bệnh lý tật khúc xạ và chăm sóc sức khỏe mắt tại cộng đồng; Tham gia biên soạn tài liệu chuyên môn; xây dựng chương trình đào tạo; quy chế, quy trình kỹ thuật chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao;…

Bên cạnh đó, nguyên tắc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa như sau: Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) phải căn cứ vào vị trí việc làm viên chức đang đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao; Khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Ngoài ra, chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa (hạng III) phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Tận tụy vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khúc xạ nhãn khoa trở lên; Thực hiện được kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa, điều chỉnh tật khúc xạ và chỉnh kính;…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021.

Xem chi tiết Thông tư 14/2021/TT-BYT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top