LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Số hiệu:
5/2023/TT-BNV
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
03/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Lao động-Tiền lương , Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Thị Thanh Trà
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

02 phương thức giải quyết tranh chấp quy định tại mẫu hợp đồng lao động
Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này gồm các nội dung đáng chú ý như sau:
– Nghĩa vụ của bên A và bên B tại Mẫu hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
+ Bên A (bên sử dụng dịch vụ) có nghĩa vụ cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật; trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng; các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên.
+ Bên B (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này; bảo quản và bàn giao lại cho bên A tài liệu và phương tiên được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có);…
– 02 phương thức giải quyết tranh chấp quy định tại Mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gồm:
+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết thì hai bên thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật.
+ Trường hợp không thoả thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện yêu cầu giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.
Xem chi tiết Thông tư5/2023/TT-BNV tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản