LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Công an; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Số hiệu:
03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
12/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Hình sự
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Quốc Hùng; Nguyễn Trí Tuệ; Nguyễn Hải Trâm
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Tối đa 15 ngày phải trả lời yêu cầu cung cấp tài liệu về người phạm tội
Ngày 12/5/2023, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.
1. Các đơn vị có liên quan thuộc các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội:
Bằng bản giấy
Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của ngành tích hợp với Trục liên thông văn bản quốc gia
2. Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của Công an nhân dân trả lời yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn như sau:
Cấp trung ương: không quá 07 ngày làm việc đối với yêu cầu không phải xác minh; không quá 15 ngày đối với yêu cầu cần phải xác minh
Cấp tỉnh: không quá 07 ngày làm việc đối với yêu cầu không phải xác minh; không quá 15 ngày đối với yêu cầu cần phải xác minh
Cấp huyện: không quá 05 ngày làm việc đối với yêu cầu không phải xác minh; không quá 10 ngày đối với yêu cầu cần phải xác minh
Đối với yêu cầu đọc, nghiên cứu thông tin, tài liệu tại chỗ, Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của Công an nhân dân làm thủ tục cung cấp ngay.
Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
Xem chi tiết Thông tư03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản