Tin tức

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA

Người nước ngoài khai sai sự thật để được làm giấy tờ ở lại Việt Nam thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA

Người nước ngoài khai sai sự thật để được làm giấy tờ ở lại Việt Nam có thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Nội dung này chị tham khảo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

– Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam.

– Công dân, tổ chức Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này.

– Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo đó, người nước ngoài khai sai sự thật để được làm giấy tờ ở lại Việt Nam thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trên.

Người nước ngoài khai sai sự thật để làm giấy tờ bị phạt bao nhiêu tiền?

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA

Theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú như sau:

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

+ Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

+ Làm giả, sử dụng sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả để đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

+ Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên;

+ Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu có hành vi vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 4 như trên thì sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân và bị phạt tiền 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mời bạn đọc tham khảo về Dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài

Related Posts