Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chuyên mục: Bảo hiểm

Người lao động tham gia làm việc và có đóng bảo hiểm xã hội mà bị người sử dụng lao động Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? phải làm sao để người lao động bị sa thải được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LegalZone, về vấn đề bị sa thải được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không mà bạn thắc mắc, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Bộ luật Lao động 2012;
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Luật Việc làm 2013;
 • Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

      Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

      Điều kiện thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

      Điều kiện thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

      Điều kiện thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

      Điều kiện thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Chết.

Thế nào là nghỉ việc đúng quy định của pháp luật

      Về việc chấm dứt hợp đồng lao động: Như thông tin bạn cung cấp, hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

      Theo quy định tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là trường hợp “người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động…”. Khi đơn phương chấm dứt hợp động, người lao động không cần phải được người sử dụng lao động đồng ý, người lao động chỉ cần đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

      Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

      Nếu Người lao động việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng người lao động phải thông báo cho công ty biết trước ít nhất 45 ngày trước khi nghỉ việc (trừ trường hợp lao động lao động nữ mang thai có thể chấm dứt sớm hơn theo quy định tại Điều 156). Mặc dù pháp luật không quy định về hình thức thông báo nhưng để bảo đảm việc chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động là đúng quy định pháp luật, bạn nên gửi thông báo bằng văn bản. Trong đó, ghi rõ nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, thời điểm bạn sẽ chính thức nghỉ việc và yêu cầu người hoặc phòng/ban có thẩm quyền phụ trách xác nhận việc nhận thông báo của người lao động.


Người lao động bị sa thải có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Bên cạnh đó thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định như sau:

 • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
  •  Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  •  Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  •  Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  • Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.
 • Sổ bảo hiểm xã hội. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

      Một trong những điều kiện để hưởng BHTN là chấm dứt HĐLĐ, trừ trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hay trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thì sẽ không được hưởng.Chỉ cần người lao động không đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật nên bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù bị công ty sa thải.

>>> Tham khảo: Nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Câu hỏi: 

Sổ bảo hiểm đã đóng nối được 4 năm.Em nghỉ việc do bị công ty sa thải và đã lấy sổ về rồi. Vậy cho e hỏi quyết đinh sa thải có lấy được tiền bảo hiểm xã hội và thất nghiệp không ạ. Nếu không e đóng nối vào công ty khác và lúc nghỉ công ty đó có quyết định thôi việc thì có lấy được tiền bảo hiểm cả công ty này không?
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty TNHH LegalZone, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về bảo hiểm thất nghiệp.

Chỉ có hai trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là: “Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng”. (căn cứ theo Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm 2013).

Do bạn đã đóng bảo hiểm được 4 năm và bị sa thải. Như vậy, trong vòng 03 tháng kể từ ngày bạn bị sa thải, bạn nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp. Và trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ mà bạn chưa tìm được việc làm thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. (Điều 49 Luật việc làm 2013).

Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn gồm có:

– Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Bản chính hoặc bản sao công chứng quyết định sa thải.

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, về bảo hiểm xã hội một lần.

Điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm một lần được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”.

Như vậy, Việc bạn bị sa thải không liên quan gì đến việc hưởng chế độ bảo hiểm của bạn. Để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì: Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm và trong vòng 1 năm thôi việc bạn không tiếp tục đóng tiếp bảo hiểm nữa.
 
Nếu bạn chưa hưởng bảo hiểm trước đó mà tiếp tục đóng bảo hiểm tại công ty mới thì khi thôi việc tại công ty mới mà vẫn đủ điều kiện theo Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì bạn vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm 1 lần cho tất cả thời gian tham gia bảo hiểm.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký