Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Nội dung chính của bài viết

Vấn đề bồi thường, bồi hoàn có thể được tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề đó mà chưa có điều kiện chứng minh’ và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự. Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được quy định như thế nào? Tham khảo LegalZone trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý  

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hinh su được quy định tại điều 30 trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Tội phạm thực hiện trên thực tế, nhiều trường hợp làm phát sinh không chỉ quan hệ pháp luật hình sự mà còn làm phát sinh quan hệ dân sự, tố tụng dân sự.

Đó là quan hệ về bồi thường thiệt hại, bồi hoàn. Trong trường hợp đó, Bộ luật hình sự quy định nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Vấn đề dân sự trong vụ án hình sự bao gồm việc đòi trả lại tài sản bị chiếm đoạt, đòi bồi thường giá trị tài sản do bị can, bị cáo chiếm đoạt nhưng bị mất, hoặc bị hủy hoại, buộc phải sửa chữa tài sản bị hư hỏng, đòi bồi thường thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt.

Đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

>>>> Tham khảo: Bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  là nguyên tắc cơ bản

Nên việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự phải được thực hiện với tư cách là quyền yêu cầu của người tham gia tố tụng, viện kiểm sát.

Trong trường hợp yêu cầu bồi thường, bồi hoàn tài sản nhà nước, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và một cách áp dụng áp dụng pháp luật dân sự và tố tụng dân sự trong tố tụng hình sự.

Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chỉ phát sinh khi với tư cách là quyền yêu cầu của người tham gia tố tụng, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chỉ phát sinh khi có yêu cầu từ phía người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và viện kiểm sát.

Nếu họ thực hiện quyền yếu cầu bồi thường thiệt hại, bồi hoàn thỉ cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm giải quyết yêu cầu này.

Luật để áp dụng điều chỉnh

Với tư cách là việc áp dụng pháp luật dân sự, tố tụng dân sự trong vụ án hình sự thì việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự cho phép áp dụng pháp luật dân sự và tố tụng dân sự để điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại, bồi hoàn.

Theo đó, các nguyên tắc, các quy định của luật dân sự, tố tụng dân sự như tự do tự nguyện thỏa thuận, hòa giải, xác định thiệt hại…được áp dụng khi giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Ý nghĩa việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong

Nguyên tắc này có ý nghĩa góp phần làm cho việc giải quyết vụ án triệt để, toàn diện, tiết kiệm chỉ phí thời gian, tiền bạc của nhà nước, của người tham gia tố tụng.

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tách riêng giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề đó mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự.

Liên hệ LegalZone ngay hôm nay để được tư vấn hỗ trợ các vướng mắc pháp lý kịp thời!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Bài viết mới