Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

GCNDT4

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, ngoài số vốn đầu tư ban đầu mà các nhà đầu tư đăng ký được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì các nhà đầu tư có thể tăng vốn đầu tư. Vậy, cụ thể thủ tục pháp luật theo quy định mới của Luật đầu tư 2020 như thế nào về trường hợp Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn? Bài viết dưới đây của Legalzone sẽ giải quyết những thắc mắc đó.

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư
Điều chỉnh tăng vốn đầu tư

Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư năm 2020

Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020

Các khái niệm liên quan

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (tên đầy đủ là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra còn có tên gọi khác là: Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư có tên tiếng anh viết tắt là IRC (Investment Registration Certificate)

Nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư
Nhà đầu tư

Nhà đầu tư được pháp luật quy định là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại điều 21 Luật Đầu tư 2020, hiện nay có 5 hình thức đầu tư vào Việt Nam mà nhà đầu tư có thể lựa chọn:

– Hình thức Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

– Hình thức Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

– Hình thức Thực hiện dự án đầu tư.

– Hình thức Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Vốn đầu tư

Vốn đầu tư là số tiền vốn được huy động tập chung được sử dụng trong quá trình tái sản xuất và duy trì mục đích phát triển, đây được xác định là số tiền vốn được tích lũy của xã hội, của các tổ chức sản xuất kinh doanh trong nước hoặc do nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung về tăng vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần  thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do tăng vốn theo quy định.

Trong mỗi dự án đầu tư; ngoài số vốn ban đầu mà các nhà đầu tư phải bỏ ra và được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động có thể thay đổi – tăng hoặc giảm vốn đầu tư.

Trong tổng vốn đầu tư bao gồm Vốn góp thực hiện dự án; vốn vay; vốn khác. Nhà đầu tư có thể tăng vốn góp thực hiện dự án để mở rộng quy mô; hoạt động đầu tư kinh doanh hơn. Phần vốn muốn tăng lên nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính của mình; và các phần vốn góp thực hiện dự án đã đăng ký trên Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư hiện tại phải được góp đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư của dự án; nhà đầu tư nộp bổ sung số tiền ký quỹ hoặc bổ sung bảo lãnh ký quỹ của tổ chức tín dụng tương ứng với số vốn đầu tư tăng theo quy định tại quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Trường hợp đã được hoàn trả 50% tiền ký quỹ đã nộp trước khi điều chỉnh thì nhà đầu tư chỉ phải nộp số tiền bằng 50% số tiền ký quỹ phải nộp bổ sung.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những nội dung gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 40 Luật Đầu tư 2020 thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Nguyên nhân điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do tăng vốn thường xuyên xảy ra. Một phần là do sau khi thực hiện đầu tư; giá cả trang thiết bị hàng hóa…bị đội lên so với ban đầu hoặc nhà đầu tư tăng vốn điều lệ đồng thời tăng tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tăng vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này hoặc các văn bản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Trình tự thủ tục

Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này.

Đối với các dự án đầu tư thuộc hiện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 8 Điều 57 của Luật này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh nội dung quyết định đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Xem thêm:Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói

Thành phần hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Hồ sơ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu; Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh:

+01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất

+Hoặc xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp:

+Xác nhận ngân hàng có số dư tương ứng với số vốn tăng thêm

+Hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính cho phần vốn góp tăng thêm;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Trình tự thực hiện

Để thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư; doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự và các bước như sau:

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý

Theo kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi; thì nhiều doanh nghiệp khi nộp hồ sơ bị trả lại hoặc bị chuyển sang thanh tra với những lý do như: không thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nghĩa vụ nộp báo cáo đầu tư; không mở và không chuyển tiền góp vốn vào tài khoản vốn.

Do đó; trong bước này; doanh nghiệp cần chủ động rà soát lại hồ sơ của doanh nghiệp xem có vi phạm nghĩa vụ nào không. Nếu có vi phạm thì thực hiện việc sửa lỗi; khắc phục chủ động trước khi sang bước 3.

Lưu ý rằng; để có thể tăng vốn; doanh nghiệp cần đảm bảo rằng; nhà đầu tư đã góp đủ vốn đầu tư theo đúng cam kết ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với phần vốn vay; nhà đầu tư đã vay hết giới hạn cho phép.

Việc tăng vốn đầu tư có thể tăng vốn chủ sở hữu hoặc tăng vốn vay hoặc tăng cả hai. Trong trường hợp tăng vốn vay thì phải chứng minh nguồn cho vay.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư (Chỉ áp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc sau khi điều chỉnh; sẽ thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã liệt kê ở trên

Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu sau:

Mẫu A.I.16

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ

Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có); Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)…… (số; ngày cấp; cơ quan cấp).

 1. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 2. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
 3. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư /số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:………; lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày
 4. Mã số thuế

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cấp:

STT

Tên giấy

Số giấy/Mã sốdự án

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Ghi chú

(Còn hoặc hết

hiệu lực)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cấp): …….
 2. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp; chính xác; trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 5. HỒ SƠ KÈM THEO

Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cấp.

 

… …….; ngày ….. tháng ….. năm……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký; ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có).

Bước 4: Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư

Địa chỉ website hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài: https://fdi.gov.vn/

Bước 5: Thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án

Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tới thời điểm điểm chỉnh
 • Bản Giải trình về việc nhà đầu tư tăng vốn thực hiện dự án; nêu rõ nguồn vốn tăng lên.
 • Biên bản họp của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất trước khi điều chỉnh vốn (Bản sao có xác nhận của công ty)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục.
 • Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
 • Cơ quan giải quyết: Phòng đầu tư nước ngoài – Sở kế hoạch đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất nơi thực hiện dự án

Bước 6: Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty

Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục tăng vốn thực hiện dự án; doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

 • Hồ sơ tăng vốn đối với công ty có vốn nước ngoài gồm có
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/ cổ đông trong công ty về việc tăng vốn
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty/ thành viên/ cổ đông trong công ty về việc tăng vốn
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện làm thủ tục (Bản sao có chứng thực)
 • Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
 • Lệ phí nhà nước:

Lệ phí cấp đăng ký kinh doanh

Lệ phí:  Nộp trực tiếp lệ phí là 50.000 VNĐ

Nộp hồ sơ nộp qua mạng được miễn lệ phí.

Lệ phí đăng công bố doanh nghiệp: 100.000 VNĐ

Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

– Trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai hồ sơ trực tuyến mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ thì hồ sơ kê khai trực tuyến không còn hiệu lực.

– Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thực hiện thủ tục đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư. Mã số dự án đầu tư có hiệu lực khi bản điện tử của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ghi nhận, lưu trữ vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

– Trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư gặp sự cố không thể truy cập, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy trình dự phòng như sau:

– Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng bản giấy. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số dự án và thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư;

Cơ quan đăng ký đầu tư cập nhật thông tin về dự án đầu tư vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau

Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ;

Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ bản giấy.

Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư thì kèm theo hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có giấy tờ ủy quyền và giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số như sau:

 • Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử đã được ký số trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không sử dụng chữ ký số như sau:

 • Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống;
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trên Hệ thống;
 • Sau khi nhận được thông báo theo quy định tại điểm đ khoản này, nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ bản giấy kèm bản in giấy biên nhận hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện để đối chiếu với hồ sơ nộp trên Hệ thống. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy của nhà đầu tư để đối chiếu thì hồ sơ đăng ký điện tử của nhà đầu tư không còn hiệu lực;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày (không bao gồm thời gian nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ điện tử) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất;
 • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ bản giấy so với hồ sơ được nộp trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ bản giấy không thống nhất với hồ sơ nộp trên trên Hệ thống, cơ quan đăng ký đầu tư có quyền từ chối cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý khi tăng vốn điều lệ cho công ty 100% vốn nước ngoài

Trường hợp công ty vốn nước ngoài không có giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp này do các trường hợp mua lại vốn góp; cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các tổ chức kinh tế đã được thành lập ở Việt Nam trước đó. Trường hợp này sẽ cần làm thủ tục xin góp thêm vốn bên phòng đầu tư; sau đó sẽ làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

Trường hợp công ty có vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp này sẽ làm qua 2 bước; một là điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bên phòng đầu tư; bước 2 sẽ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh do tăng vốn.

Bước 1: Xin chấp thuận góp vốn

Việc tăng vốn bản chất là việc góp thêm vốn (công ty tnhh) hoặc mua thêm cổ phần (công ty cổ phần) do vậy; đa số các trường hợp khi tăng vốn trước khi thực hiện cần làm thủ tục xin chấp thuận góp vốn trước khi chuyển tiền

Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty chuẩn bị: Biên bản họp; quyết đinh; thông báo; văn bản ủy quyền…gửi tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc. Thực tế thì sẽ lâu hơn kéo dài 5 – 7 ngày.

Bước 3: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh vốn đầu tư của dự án)

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tới thời điểm điểm chỉnh; Bản Giải trình về việc nhà đầu tư tăng vốn thực hiện dự án; nêu rõ nguồn vốn tăng lên; báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (có kiểm toán); hồ sơ khác (biên bản họp; quyết định; văn bản đề nghị điều chỉnh; ủy quyền..) gửi tới phòng đầu tư nước ngoài hoặc ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Lưu ý:

Đối với những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005; chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo quy định có thể thực hiện đồng thời thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư với thủ tục nêu trên.

Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Ban Quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế tiếp nhận; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao và khu kinh tế.

 • Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế; trừ trường hợp trên.
 • Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định; Cơ quan đăng ký đầu tư đều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư khi tăng vốn bao gồm quy trình nhiều thủ tục và các giấy tờ liên quan. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào và cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ Legalzone; Legalzone sẵn lòng mang lại giá trị tư vấn tốt nhất cho bạn!

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ
Liêm; Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký