DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRỌN GÓI

Việc doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là rất cần thiết để bảo hộ được quyền sở hữu công nghiệp một cách hợp pháp. Từ đó tránh được các tranh chấp về nhãn hiệu khi doanh nghiệp đã kinh doanh một khoảng thời gian và đã tạo được chỗ đứng trong thị trường.