Cổng thông tin luật sư trực tuyến

Search
Phạm vi tìm kiếm

Luật sư tất cả lĩnh vực tại tất cả quận huyện Tỉnh thành: Tây Ninh

Hẹn luật sư

Lĩnh vực luật cần hỗ trợ*
Lựa chọn luật sư*
Họ tên*
Điện thoại*
Email*
Lời nhắn*
0 đánh giá
0.0/5
Là Trưởng Đoàn Bào chữa viên (tiền thân của Đoàn Luật sư) tỉnh Tây Ninh từ 1987 – Trực tiếp tham gia hơn 200 vụ án. Chính thức là Luật sư từ 2015 – với lĩnh vực hành nghề: Tố tụng Dân sự, Hình sự, Hôn nhân GĐ, Đất đai – Đại diện ngoài tố tụng – Trợ giúp pháp lý cho người nghèo…

Tìm kiếm luật sư