Cổng thông tin luật sư trực tuyến

Search
Phạm vi tìm kiếm

Luật sư tất cả lĩnh vực tại tất cả quận huyện Tỉnh thành: Tuyên Quang

Hẹn luật sư

Lĩnh vực luật cần hỗ trợ*
Lựa chọn luật sư*
Họ tên*
Điện thoại*
Email*
Lời nhắn*
Luật sư Đàm Quốc Cường
0 đánh giá
0.0/5
Luật sư Đàm Quốc Cường có nhiều năm trong lĩnh vực lĩnh vực như:  Luật sư tranh tụng tại toà án các cấp ( Dân sự – Kinh tế và Hình sự) Thành lập doanh  nghiệp Quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp Sở hữu trí tuệ : Đăng ký xác lập nhãn hiệu độc quyền/Kiểu dáng công nghiệp/sáng chế, xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ…

Tìm kiếm luật sư