LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và legalzone.vn (sau đây, tùy vào từng trường hợp mà có thể được gọi là “legalzone.vn”, “Website” hoặc “chúng tôi”). Bằng việc sử dụng Website và/hoặc đăng ký với chúng tôi, bạn biểu thị rõ ràng rằng bạn đã đồng ý với những ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, bao gồm cả việc bạn bằng lòng tiết lộ những thông tin như được quy định trong CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi, mà chính sách đó được xem như mặc nhiên kết hợp trong chính sách này bằng việc được tham khảo tới tại mục này, và bạn đồng ý tuân thủ pháp luật, được quy định và giải thích bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (sau đây gọi là “Việt Nam”). Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp Website theo trình trạng hiện hữu vào lúc bạn đang truy cập và sử dụng, và không có bất kỳ bảo đảm nào về tình trạng Website sẽ tương tự như vậy nếu bạn truy cập và sử dụng vào một thời điểm khác. Nếu bạn đang đăng ký một tài khoản hoặc sử dụng Website thay mặt cho một cá nhân hoặc tổ chức nào khác hơn là chính mình, bạn cam kết rằng bạn được ủy quyền hợp pháp bởi cá nhân hoặc tổ chức đó để chấp nhận những ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này.
Ngoài ra, bạn hiểu rằng các tính năng và dịch vụ được cung cấp trên Website có thể được thay đổi, cải tiến, loại bỏ hoặc điều chỉnh vào bất cứ lúc nào bởi chúng tôi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi và không cần có bất kỳ thông báo nào trước cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn vui lòng không sử dụng Website.

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG:

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, chịu trách nhiệm cho những tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các Luật sư. Chúng tôi chỉ là một bên thứ ba độc lập đã xây dựng Website này, là nơi mà khách hàng có thể giao tiếp, và nếu cần thiết, có thể đặt hẹn để gặp mặt các Luật sư. Chúng tôi không kiểm soát, can thiệp hoặc có ý kiến nào liên quan đến bất kỳ tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý nào được cung cấp bởi các Luật sư. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra bất kỳ vấn đề gì/sự không nhất quán nào liên quan đến các tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các Luật sư.
Chúng tôi có đầy đủ quyền để công bố/hiển thị công khai các tư vấn miễn phí của các Luật sư cho khách hàng, mà những tư vấn này được thực hiện thông qua Website. Việc công bố có thể thực hiện tại legalzone.vn hoặc dưới bất kỳ hình thức nào nhằm chia sẻ kiến thức pháp lý này ra bên ngoài xã hội theo các phương thức hoặc hình thức được luật pháp Việt Nam cho phép. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến nhân thân người dùng sẽ được hiển thị. Trong trường hợp bạn muốn bất kỳ câu hỏi nào của mình và câu trả lời tương ứng của Luật sư cho câu hỏi đó không được công bố/hiển thị công  khai, xin vui lòng sử dụng bất kỳ lựa chọn dịch vụ hoặc tính năng khác, ví dụ, tư vấn với Luật sư qua email, tư vấn với Luật sư qua điện thoại, hoặc đặt hẹn và gặp mặt trực tiếp Luật sư.
Trên Website có nhiều Luật sư cùng hành nghề trong một lĩnh vực pháp lý nhất định, và có thể có những trường hợp mà trong đó một câu hỏi tương tự đã được trả lời trong hai hay nhiều cách khác nhau bởi các Luật sư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những ý kiến và câu trả lời khác nhau này của các Luật sư và khuyến khích bạn tìm kiếm thêm câu trả lời từ Luật sư khác mà bạn thích, hoặc bạn có thể quyết định lựa chọn thực hiện theo một trong các ý kiến tư vấn đã có của Luật sư mà bạn tin rằng hợp lý và phù hợp với suy nghĩ, mong muốn của bạn.
Tất cả các tài liệu và thông tin trên Website được cung cấp chỉ nhằm cho mục đích thông tin, và có thể không phản ánh sự thay đổi của luật pháp Việt Nam qua các thời điểm khác nhau hoặc sự khác biệt trong quy định luật pháp của các nước khác nhau (nếu có liên quan đến pháp luật của nước ngoài). Các tài liệu và thông tin trên Website không nhất thiết phản ánh quan điểm của Luật sư hoặc các tổ chức hành nghề Luật sư hoặc các chi nhánh của họ. Thông tin trên Website không được bảo đảm là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh hoặc đã được cập nhật thường xuyên.
Việc chỉ nhận được tư vấn miễn phí của Luật sư trên Website hay một e-mail trả lời từ Luật sư không tạo ra mối quan hệ pháp lý giữa Luật sư-khách hàng. Các Luật sư/tổ chức hành nghề Luật tự chịu trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý của mình cho bạn, và bạn đồng ý rằng legalzone.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hoặc liên quan tới việc bạn sử dụng các tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý như vậy của các Luật sư (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại dựa trên sơ suất/bất cẩn trong khi hành nghề của Luật sư/tổ chức hành nghề Luật sư đó). Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào phát sinh từ mối quan hệ của bạn với một tổ chức hành nghề Luật sư hoặc Luật sư sẽ chỉ được thực hiện đối với chính tổ chức hành nghề Luật sư hoặc Luật sư đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong mọi trường hợp legalzone.vn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khiếu nại, khởi kiện đó và bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối với legalzone.vn.
Bất cứ khi nào chúng tôi sử dụng các từ “Luật sư của bạn” hay “Chuyên gia pháp lý của bạn” hay “nhà cung cấp dịch vụ pháp lý” hoặc các từ tương tự trên legalzone.vn, kể cả trong các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, chúng tôi đều muốn nói đến Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư mà bạn đã thực tế lựa chọn và đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý với Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư đó. Trong mọi trường hợp, legalzone.vn không phải là Luật sư của bạn và chúng tôi cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ pháp lý nào.

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ:

1. Sử dụng Website

Tất cả người dùng phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Nếu người dùng chưa đủ 18 tuổi thì cha/mẹ hoặc người giám hộ phải trực tiếp chấp thuận CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này và có những hướng dẫn cần thiết và đầy đủ cho người dùng về các dịch vụ được cung cấp trên Website này.
Người dùng cam kết cung cấp các thông tin trung thực và chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cam kết này. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiến hành bất kỳ hành động gì để xác thực bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi người dùng, cho dù là liên quan đến nội dung, tính chính xác hay bất kỳ tính chất nào khác liên quan đến thông tin đó. Với ý định cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chia sẻ thêm thông tin khi cần thiết.
Việc sử dụng dịch vụ trên Website yêu cầu phải có biết cơ bản đối với Internet, các dịch vụ thanh toán liên quan và các thực hành cần thiết để đảm bảo an ninh mạng. Người dùng được kỳ vọng là sẽ có các kỹ năng và kiến thức sử dụng internet cần thiết để tận dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website.

2. Website hoạt động như thế nào?

Nếu bạn chọn để gửi Câu hỏi miễn phí trên Website, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào; tuy nhiên, câu hỏi miễn phí có thể cần có một khoảng thời gian để được trả lời bởi Luật sư. Ngoài ra, bất kỳ câu trả lời bạn nhận được từ Luật sư để giải đáp Câu hỏi miễn phí sẽ không cấu thành bất kỳ mối quan hệ Luật sư-khách hàng nào và sẽ được hiển thị công khai và có thể được xem bởi tất cả người dùng.
Bạn không thể chọn Luật sư để đặt Câu hỏi miễn phí. Các Luật sư có thể chọn trả lời hoặc không trả lời Câu hỏi miễn phí của bạn mà không nhất thiết phải nêu lý do cho việc không trả lời đó. Các Luật sư trên Website cũng có thể không có thời gian trống do có quá nhiều Câu hỏi miễn phí được gửi đến và chờ được trả lời. Trong những trường hợp sau 72 giờ mà Câu hỏi miễn phí của bạn không được các Luật sư trả lời như vậy, Website có thể xoá câu hỏi đó. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra, và đề nghị bạn thử Câu hỏi miễn phí sau đó một thời gian hợp lý, hay bạn có thể lựa chọn dịch vụ trả tiền (đặt câu hỏi với Luật sư qua email, đặt lịch tư vấn với Luật sư qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp Luật sư) mà trong đó bạn có thể chọn Luật sư mà bạn mong muốn trả lời câu hỏi hay vụ việc pháp lý của bạn.
Nếu bạn chọn tham gia một dịch vụ trả tiền ở legalzone.vn, bạn sẽ phải trả một khoản phí. Khoản phí mà bạn thanh toán được trả cho Luật sư và là một khoản thanh toán mà bạn trả cho thời gian mà Luật sư phải làm việc để cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn. Khoản phí chi trả đối với tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý của Luật sư chỉ áp dụng đối với yêu cầu cụ thể của bạn đã được Luật sư đó chấp nhận, và bạn có thể chọn hoặc không chọn Luật sư đó cho các vấn đề pháp lý khác mà bạn mong muốn được giải quyết. Trong mọi trường hợp, dù là trực tiếp hay gián tiếp, legalzone.vn không chịu trách nhiệm cho các tư vấn hay dịch vụ pháp lý mà Luật sư cung cấp cho bạn.

3. Tính độc lập của Luật sư

Các ý kiến, trả lời (gọi chung là “Tư vấn”) được cung cấp bởi các Luật sư qua legalzone.vn chỉ là những Tư vấn độc lập của Luật sư đó và không phản ánh ý kiến của legalzone.vn hoặc bất kỳ tổ chức nào khác mà Luật sư đó là thành viên. legalzone.vn không có trách nhiệm và cũng không xác nhận hay chứng thực bất kỳ Tư vấn cụ thể hoặc các thông tin khác có thể được đề cập trên legalzone.vn.
Bạn đồng ý rằng bạn hiểu Luật sư tham gia trên legalzone.vn không làm việc cho hoặc là đại lý hay nhà thầu hay dưới bất kỳ hình thức nào khác để đại diện cho legalzone.vn. Luật sư không cung cấp bất kỳ khoản thanh toán nào cho legalzone.vn chỉ nhằm mục đích để trả lời bất kỳ câu hỏi của người dùng trên legalzone.vn.
Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các Luật sư có profile có icon Pro cung cấp thông tin và giấy tờ có liên quan cần thiết để chứng minh họ có quyền hành nghề và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo quy định của luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là cơ quan quản lý các Luật sư, cũng không phải là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn các thông tin hoặc giấy tờ mà Luật sư đã cung cấp là đầy đủ cũng như không thể xác nhận là các thông tin hoặc giấy tờ đó có bị giả mạo hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật các thông tin liên quan đến các vi phạm trong quá trình hành nghề hoặc các quyết định kỷ luật đối với các Luật sư và tùy theo mức độ nghiêm trọng chúng tôi có thể rút tên Luật sư đó khỏi danh sách niêm yết trên i-law. Tuy nhiên, do các thông tin về vi phạm hoặc các quyết định kỷ luật có thể không được đăng tải công khai nên chúng tôi không tiếp cận được, hoặc vì do địa bàn hoạt động của các Luật sư quá rộng trên 64 Đoàn luật sư trên cả nước nên chúng tôi không thể thu thập đầy đủ các thông tin này. Vì vậy, chúng tôi không xác nhận hay chứng thực các thông tin của các Luật sư được cập nhật đầy đủ và kịp thời. Chúng tôi cũng không xác nhận hay chứng thực năng lực hay tài năng của bất cứ Luật sư nào được niêm yết trên legalzone.vn. Nếu bạn chọn bất kỳ Luật sư nào đó trên legalzone.vn để cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn, bạn có thể yêu cầu Luật sư đó cung cấp thông tin và chứng chỉ hành nghề của mình và các thông tin để chứng minh năng lực hoặc chuyên môn của họ hoặc bạn có thể tự mình xác minh các thông tin đó hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn cho là cần thiết thông qua các cách thức khác. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc người nào khác cho mọi quyết định hoặc hành động dựa trên những thông tin trên legalzone.vn.

4. Điều khoản thành viên

Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn đã ít nhất đủ mười tám tuổi và rằng bạn có quyền hợp pháp và có khả năng tham gia vào các thỏa thuận/quy định liên quan đến ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, đăng ký vào dịch vụ legalzone.vn dưới tên riêng của bạn và sử dụng các chức năng, dịch vụ của legalzone.vn.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn và cho tất cả các hoạt động thực hiện trong tài khoản của bạn trên legalzone.vn. Bạn đồng ý rằng sẽ cấm bất cứ ai khác sử dụng mật khẩu của bạn và ngay lập tức thông báo cho legalzone.vn bất kỳ hành động sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc khi bạn nhận thấy có các mối quan tâm an ninh khác.
Không bên nào, dù là bạn hay là legalzone.vn, có quyền đại diện hoặc nhân danh bên kia để thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào cho bên kia vì bất kỳ mục đích gì.
Nếu bạn là người nước ngoài thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng legalzone.vn có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn và tiết lộ cho các chủ thể khác ở ngoài quốc gia của bạn. Ngoài ra, thông tin này có thể được lưu trữ trên các máy chủ nằm ngoài quốc gia mà bạn là công dân. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn thừa nhận rằng bạn chấp thuận việc chuyển giao thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn như chi tiết trong CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với việc chuyển giao như vậy, bạn có thể không sử dụng nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Hành động sử dụng Website này và/hoặc đăng ký vào Website này cấu thành sự chấp thuận hoàn toàn của bạn đối với ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này.
Tài khoản của bạn trên Website chỉ có thể được sử dụng với thiện chí, tuân thủ quy định của pháp luật và không thể được sử dụng để truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ thông tin sai, thông tin bảo mật (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và các thông tin bảo mật khác), hoặc đe dọa, lạm dụng, quấy rối, hoặc xâm phạm các quyền của bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc trong bất kỳ cách nào khác mà có thể được coi là phi đạo đức hoặc bất hợp pháp.
Bạn không được kê khai thông tin giả mạo, thiếu chính xác về mình hoặc về bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc nói sai hoặc xuyên tạc một cá nhân hoặc tổ chức nào (ví dụ, giả mạo mình là một người khác hoặc là người thuộc một công ty khác hoặc tổ chức khác).
Trừ khi bạn có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn sẽ không đăng quảng cáo hay tài liệu quảng cáo, thu hút người tham gia và/hoặc khách truy cập của Website, sao chép, nhân bản, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại đối với bất kỳ phần nào của Website.
Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ loại virus máy tính hoặc bất kỳ thiết bị khác nhằm mục đích gây rối loạn, quá tải, gián đoạn hoặc làm giảm tốc độ hoạt động của bất kỳ phần nào của Website. Nếu bạn tham gia vào các hành vi như vậy, thiệt hại xảy ra sẽ rất khó để định lượng và do đó bạn đồng ý sẽ bồi thường mọi thiệt hại xảy ra. Bạn không được phép thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác. Bạn không được phép truy cập vào Website với mục đích khai thác dữ liệu để phục vụ cho bất kỳ mục đích gì mà không được sự đồng ý của chúng tôi.
Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các thông tin, số liệu thống kê, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các vật liệu khác, cho dù được đăng công khai hoặc được truyền bởi bạn và người dùng khác, đều hợp pháp và mọi vấn đề pháp lý phát sinh thuộc trách nhiệm của bạn. Điều này có nghĩa là bạn, không phải chúng tôi, là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung mà bạn tải lên, đăng, email hoặc truyền qua Website. Chúng tôi không kiểm soát tất cả các nội dung được đăng thông qua Website và, như vậy, tôi không đảm bảo tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Website, bạn có thể tiếp xúc với các nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc đáng phê phán. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung bất kỳ, hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ hình thức phát sinh như là kết quả của việc sử dụng bất kỳ nội dung được đăng, gửi qua email hoặc truyền qua Website.
Bạn thừa nhận rằng chúng tô có thể kiểm tra và, tùy theo quyết định của chúng tôi, từ chối, di chuyển, hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên Website nếu nội dung đó vi phạm ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của chúng tôi.

5. Phạm vi dịch vụ

Website không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự kiện y tế, luật pháp hoặc tài chính hoặc bất kỳ hệ quả nào liên quan đến việc sử dụng Website.
Website legalzone.vn không đảm bảo rằng một tư vấn trên Website, qua điện thoại, qua video hoặc gặp mặt trực tiếp với Luật sư là giải pháp phù hợp cho vấn đề pháp lý cụ thể của bạn.

6. Hồ sơ của người dùng tại legalzone.vn

Hồ sơ legalzone.vn của bạn được tạo ra để lưu trữ trực tuyến hồ sơ tư vấn và thông tin liên quan đến các vấn đề/câu hỏi của bạn.
Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình tư vấn qua website, điện thoại, video hoặc tư vấn trực tiếp đều sẽ được lưu vào Hồ sơ legalzone.vn. Việc bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính xác, định kỳ xem xét lại và cập nhật thông tin khi cần thiết sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn một cách tốt nhất.
Website legalzone.vn bảo lưu quyền duy trì, xóa bỏ hoặc tiêu hủy tất cả các thông tin trao đổi và tài liệu được đăng tải lên legalzone.vn theo các chính sách nội bộ về lưu trữ và/hoặc hủy bỏ hồ sơ của mình.
Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email hoặc điện thoại để xem xét các thông tin bạn đã cung cấp trong Hồ sơ legalzone.vn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, số điện thoại hợp lệ và cập nhật chúng khi cần thiết.
Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng thông tin của bạn, vui lòng tham khảo CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi.

7. Cách thức trao đổi, liên lạc bổ sung

legalzone.vn có thể gửi cho bạn các bản tin và thông tin về các chủ đề liên quan hoặc các tin nhắn mang tính chăm sóc, khuyến cáo có các thông tin về dịch vụ, các liên kết đến website khác và các câu hỏi chi tiết liên quan đến Hồ sơ legalzone.vn của bạn. Các nội dung trao đổi cũng như các tài liệu này sẽ không toàn diện và đầy đủ toàn bộ các thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề của bạn mà chỉ nhằm mục đích định hướng và cung cấp thông tin một cách khái quát. Do đó, bạn không nên chỉ dựa vào chúng để đưa ra những đánh giá hoặc phân tích đối với vấn đề cụ thể của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp mà không cần đến các dịch vụ pháp lý của Luật sư.
Các thông tin trong quá trình trao đổi được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và legalzone.vn có thể hoặc không phải là tác giả của chúng. Do đó, chúng tôi cũng không đảm bảo nội dung hoặc thông tin của các tài liệu này.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ điều gì bên ngoài legalzone.vn. Trong hiện tại hoặc tương lai, các nội dung và dịch vụ có thể liên kết bạn đến các website hoặc thông tin, phần mềm, dữ liệu hoặc các nội dung khác trong hoặc bên ngoài phạm vi Internet. Các website và nội dung này không phải của legalzone.vn, và các thông tin này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. legalzone.vn không kiểm soát, xác nhận hoặc đánh giá nội dung của những website này cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

8. Bảo vệ các thông tin độc quyền

Bạn đồng ý rằng dịch vụ, bao gồm tất cả các phần mềm và thông tin, kể cả ấn phẩm điện tử và xuất bản, có chứa các bí mật kinh doanh và các tài sản sở hữu trí tuệ khác là tài sản thuộc sở hữu của legalzone.vn. Các tài sản này được bảo vệ bởi các quy định pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ khác và sẽ chỉ được sử dụng hoặc truy cập theo các quy định của Chính sách này.
Bạn đồng ý rằng sẽ không lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, cho thuê, cho mượn, bán, phân phát, chuyển giao, truyền tải, trưng bày, nghiên cứu đảo ngược, nghiêm cứu kết hợp hoặc thực hiện các hành vi khác để tìm ra mã lập trình hoặc mã nguồn bất kỳ được sử dụng trong hoặc cùng với Website. Bạn cũng sẽ không được phép chuyển giao bất kỳ quyền nào (bao gồm các quyền liên quan đến phần mềm, thiết kế và nội dung), tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc khai thác một phần hoặc toàn bộ giá trị thương mại của chúng. Bạn đồng ý rằng những hành vi vi phạm của bạn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức khác về bí mật thương mại và/hoặc các tài sản trí tuệ khác hoặc các điều khoản nêu trong Chính sách này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.
Trong thời gian đăng nhập vào tài khoản legalzone.vn hợp lệ, người dùng sẽ được phép sử dụng các dịch vụ với mục đích cá nhân và phi thương mại. Việc cấp phép này là không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể bị hủy bỏ tùy theo các điều khoản và điều kiện nêu tại Chính sách của legalzone.vn.
Ngoại trừ các hồ sơ vụ việc của bạn, legalzone.vn bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích liên quan đến legalzone.vn, dịch vụ của legalzone.vn và tất cả các nội dung, sản phẩm, hồ sơ, phần mềm hoặc tài liệu khác trên Website cùng với bất kỳ bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ, quyền sở hữu khác như đã đề cập ở trên.
legalzone.vn hoan nghênh các nhận xét, góp ý và đề xuất của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn, lưu ý, phản hồi, hình ảnh, trao đổi, mã điện tử hoặc các phương thức khác. Việc nhận xét, góp ý và đề xuất này được xem là hành vi chuyển nhượng toàn bộ các quyền (sở hữu trí tuệ) từ người dùng sang legalzone.vn. legalzone.vn có toàn quyền sử dụng chúng cho các mục đích pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhân bản, sao chép, tiết lộ, công bố, phân phát và các hành động tương tự khác mà không phải trả tiền cho người dùng.
Trừ trường hợp quy định tại Điều này, không có bất cứ quyền hoặc bản quyền nào liên quan đến các quyền về nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác được công nhận theo quy định của Chính sách này. Tất cả các quyền không được legalzone.vn công nhận theo đây sẽ được dành riêng cho legalzone.vn.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cho rằng thông tin trên Website vi phạm quyền tác giả của bạn. Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào được truy cập trên hoặc từ legalzone.vn vi phạm quyền tác giả của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa bỏ các tài liệu này sau khi bạn chứng minh được quyền hợp pháp của bạn.
Quyền truy cập, sử dụng website và các dịch vụ của website còn phải tuân theo các quy định về hạn chế và cấm sử dụng như sau:
Người dùng không được phép (1) sao chép, in ấn, tái bản, trưng bày, truyền tải, phân phát, bán, cho thuê, cho mượn dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào đối với một phần hoặc toàn bộ Website, hoặc bất kỳ thông tin, tài liệu nào được truy xuất từ Website; (2) sử dụng Website hoặc bất kỳ tài liệu nào của Website để phát triển hoặc cấu thành một phần của hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin, cơ sở dữ liệu, cơ sở thông tin hoặc nguồn thông tin tương tự (bằng bất kỳ phương tiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển trong tương lai), dùng cho mục đích phân phối thương mại như bán, cấp quyền, cho thuê, đăng ký mua hoặc bất kỳ hoạt động khác; (3) tạo các bộ sưu tập hoặc tác phẩm phái sinh của Website hoặc bất kỳ tư liệu khác từ Website; (4) sử dụng Website hoặc bất kỳ tài liệu nào từ Website gây xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của legalzone.vn hoặc bên thứ ba; (5) loại bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo hoặc điều khoản sử dụng nào trên Website; (6) chia sẻ bất kỳ nội dung nào của website thông qua hệ thống chia sẻ, dịch vụ, internet hoặc bất kỳ công nghệ đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển trong tương lai mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của legalzone.vn; (7) loại bỏ, vô hiệu hóa, ngăn chặn hoặc thay đổi bất kỳ chức năng hoặc diện mạo của website (8) dùng kỹ thuật phân tách hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm của Website hoặc sử dụng phần mềm giám sát hoặc phần mềm tìm kiếm để xác định cấu trúc Website; (9) sử dụng bất kỳ quy trình tự động hoặc thủ công để thu thập thông tin từ Website; (10) sử dụng Website với mục đích thu thập thông tin hoặc gửi (a) thư rác; (b) email có sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của legalzone.vn, bao gồm các email có tiêu đề không hợp lệ/giả mạo, tên miền không hợp lệ/không tồn tại hoặc các cách thức gây nhầm lẫn khác; và (c) các cuộc gọi điện thoại hoặc fax mà người nhận không mong muốn; (11) sử dụng Website theo cách thức vi phạm các quy định pháp luật về gửi email, cuộc gọi điện thoại và fax mà người nhận không mong muốn; và (12) xuất các dữ liệu từ Website hoặc bất kỳ phần mềm có sẵn hoặc thông qua Website trái với quy định pháp luật.

9. Quy tắc ứng xử và sự riêng tư

Không nên sử dụng các tư liệu của legalzone.vn để mạo danh người khác hoặc giả mạo việc ủy quyền để thay mặt người khác hoặc thay mặt legalzone.vn. Cần thể hiện chính xác và trung thực người gửi nội dung đến legalzone.vn. Người dùng không nên thay đổi thuộc tính nguồn gốc các thư điện tử trong khi đăng tải bất kỳ thông tin nào.
legalzone.vn không chấp nhận việc gửi hàng loạt email hoặc đăng tải các tin tức không được yêu cầu, các mánh lới/thư rác/gian lận trong tiếp thị quảng cáo hoặc các hành vi bất hợp pháp khác. Người dùng không được xâm phạm đến các quyền của người khác, gửi thư rác, phổ biến các phầm mềm máy tính độc hại, nhận diện giả mạo, truy cập bất hợp pháp, vi phạm quyền về nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu tri tuệ khác. Ngoài ra, người dùng còn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến việc truyền tải dữ liệu phần mềm và các tài liệu khác qua internet.
Người dùng bảo đảm không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định nêu trong Chính sách này. Tài khoản sẽ bị chấm dứt nếu người dùng vi phạm các quy định nêu trên.
Người dùng không được làm giảm tính bảo mật hoặc toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng của legalzone.vn, của các đối tác hoặc những người được truy cập hệ thống. Ngoài ra, Người dùng cũng không được truy cập bất hợp pháp các hệ thống này. legalzone.vn bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào không tuân thủ các quy định tại Chính sách này.

10. Thanh toán trực tuyến

legalzone.vn có thể hợp tác với bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán bao gồm các ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng chủ theo quy định pháp luật Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán của người sử dụng. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm cổng thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện được cho phép bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam để thu phí, hoàn phí và chuyển khoản khi cần thực hiện thanh toán hoặc các hỗ trợ khác.
Bạn đồng ý, hiểu và xác nhận rằng những thông tin thẻ ngân hàng/thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng được cung cấp để sử dụng các dịch vụ của legalzone.vn là chính xác và hợp lệ. Những thông tin này được bạn cung cấp trên website của bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán và i.law.vn không truy cập bất cứ nội dung thanh toán nào của bạn.
Việc sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba sẽ tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng của họ. Bạn hiểu rằng legalzone.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các hành vi, tính năng hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán nào.
legalzone.vn không thể hỗ trợ việc yêu cầu ngừng thanh toán đối với bất kỳ khoản thanh toán thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ đến hạn của bạn. Trong những trường hợp này, bạn phải ngay lập tức liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

11. Đình chỉ sử dụng dịch vụ do vi phạm Chính sách này

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt nhất và tiện lợi nhất. Tuy nhiên, legalzone.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không bảo đảm dịch vụ của chúng tôi nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau:
Bạn cung cấp thông tin không chính xác, bao gồm cả thông tin liên hệ (email và/hoặc điện thoại), tên đăng nhập và thông tin tài khoản thanh toán.
Giao dịch thanh toán không thực hiện được với ngân hàng của bạn do các nguyên nhân (bao gồm nhưng không giới hạn) tài khoản không đủ tiền, truy cập phi pháp, lỗi xử lý của các bên liên kết với chúng tôi hoặc ngân hàng của bạn.
Các trường hợp bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của legalzone.vn (bao gồm, nhưng không giới hạn, hỏa hoạn, lụt, hoặc sự can thiệp của chính phủ, v.v) ngăn cản việc thực hiện các tính năng trên Website.
Bạn không phản hồi các yêu cầu cung cấp thêm thông tin (khi cần thiết) của các Luật sư để thực hiện tư vấn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các yêu cầu này qua email và/hoặc điện thoại và/hoặc tin nhắn trong tài khoản legalzone.vn của bạn.
Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này.

12. Miễn trừ trách nhiệm

Bạn hiểu rằng rủi ro khi sử dụng các dịch vụ của legalzone.vn chỉ thuộc duy nhất trách nhiệm của bạn và rằng bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh liên quan. Chúng tôi không có trách nhiệm kiểm soát việc đăng hoặc nội dung của các tin đăng xuất hiện trên legalzone.vn do bên thứ ba hoặc người dùng khác thực hiện. legalzone.vn và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi theo đây được miễn trừ toàn bộ sự đại diện hoặc đảm bảo, dù là rõ ràng hay ngụ ý, theo pháp định hoặc quy định khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm khả năng sử dụng, sự phù hợp, quyền sở hữu, sự không vi phạm và không chịu trách nhiệm với sự tấn công của các loại vi rút máy tính.
Nội dung của bên thứ ba có thể xuất hiện trên Website hoặc có thể truy cập từ các đường dẫn (links) từ Website. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ lỗi, sai sót về pháp lý, phỉ báng, thiếu sót, gian dối, tục tĩu, khiêu dâm hoặc thô tục .v.v trong các tuyên bố, ý kiến, đại diện hoặc bất kỳ hình thức nào khác có trong nội dung của bên thứ ba hoặc xuất hiện khi bạn truy cập các đường dẫn (links) trên Website. Bạn hiểu rằng các thông tin và ý kiến của bên thứ ba chỉ đại diện cho suy nghĩ của họ và không được xác nhận bởi chúng tôi cũng như không phản ánh quan điểm của chúng tôi.
Website có thể chứa các siêu liên kết đến các website không thuộc sở hữu và kiểm soát bởi chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm, và, trừ khi có ghi chú khác, không có tuyên bố hoặc xác nhận đối với những website này hoặc liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào liên quan đến các website này. Bằng cách hiển thị các siêu liên kết này, chúng tôi không có nghĩa tuyên bố hoặc ngụ ý rằng chúng tôi tài trợ, được liên kết, hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, con dấu pháp lý hoặc chính thức, hoặc biểu tượng có bản quyền có thể được phản ánh trong các siêu liên kết đó.
Sự liên lạc hoặc giao dịch kinh doanh hoặc tham gia vào quảng cáo của bạn với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua Website, bao gồm cả việc thanh toán và cung cấp dịch vụ có liên quan và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào khác liên quan đến các giao dịch đó, là hoàn toàn thuộc về bạn và các nhà quảng cáo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ vấn đề phát sinh từ kết quả của các giao dịch đó hoặc do sự có mặt của các nhà quảng cáo trên Website.
Không giới hạn các nội dung nêu trên, legalzone.vn và các đơn vị trực thuộc không bảo đảm về độ tin cậy, chính xác, kịp thời, hữu ích, đầy đủ, trọn vẹn hoặc phù hợp của các dịch vụ pháp lý được các Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư cung cấp.
Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ Website khỏi sai hỏng của phần cứng và phần mềm. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng những gián đoạn tạm thời trong dịch vụ có thể xảy ra và legalzone.vn sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, phí, tổn thất hoặc phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Website. legalzone.vn không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc (các) tính năng và dịch vụ trên Website sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xuất hiện lỗi, việc phục hồi dịch vụ hoặc các chức năng trên Website có thể mất thời gian.
Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và theo từng thời điểm sửa đổi hoặc hủy bỏ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Website (hoặc bất kỳ phần nào của nó) có hoặc không có thông báo trước. Trong trường hợp có thay đổi hoặc gián đoạn, mọi thông tin do bạn và những người khác gửi có thể bị mất. Bạn đồng ý lưu giữ hồ sơ của tất cả các thông tin cung cấp cho chúng tôi và đồng ý rằng tất cả các rủi ro của thông tin gửi cho chúng tôi đều chỉ thuộc duy nhất bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung được duy trì hoặc truyền tải bởi Website, bao gồm nhưng không giới hạn các trao đổi liên lạc. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp tính năng hoặc dịch vụ trên Website.
Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi, không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc các khuyết tật sẽ được sửa chữa. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện rằng thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Website sẽ được chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy. Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) cải tiến và/hoặc thay đổi các tính năng, chức năng hoặc nội dung của Website bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nêu trên trong mọi trường hợp.

13. Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

Bạn hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý rằng: rủi ro trong việc sử dụng Website này là duy nhất thuộc về bạn. Tất cả các nội dung và dịch vụ trên Website được cung cấp chỉ trên cơ sở “như thực trạng/như sẵn có”. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm và điều kiện ngụ ý về thương mại, sự hài lòng về chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích hoặc sử dụng cụ thể, như là kết quả mà bạn có thể đạt được nhờ sử dụng Website, kết quả mà bạn có thể đạt được nhờ bất kỳ mối quan hệ nào với Luật, và sự không vi phạm. legalzone.vn hoặc bất kỳ người cấp phép nào hoặc bất kỳ các đơn vị trực thuộc của legalzone.vn không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ Luật sư/Tổ chức hàng nghề Luật sư, bao gồm, nhưng không giới hạn, khả năng bất kỳ luật Luật sư/Tổ chức hàng nghề Luật sư nào có thể mang lại kết quả mong muốn cho bạn.
Bất kỳ tài liệu nào được tải về hoặc thu được bằng cách khác thông qua việc sử dụng Website là thực hiện theo ý của bạn và rủi ro sẽ thuộc về bạn; bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.
Không có thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn thu được từ chúng tôi hoặc thông qua hoặc từ Website sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào nếu như nó không được nêu rõ trong ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này.

14. Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất thu nhập, lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu, mất khoản tiết kiệm dự kiến, hoặc tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó), mà có kết quả từ: (i) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website; (ii) chi phí mua sắm hàng hoá và dịch vụ thay thế cho bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào mua hoặc thu được từ Website hoặc từ các tin nhắn nhận được hoặc các giao dịch thực hiện thông qua hoặc từ Website; (iii) điểm đến không hợp lệ, lỗi truyền tải, hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi dữ liệu truyền tải hoặc dữ liệu của bạn; (iv) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba trên Website; (v) bạn không nhận được bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của bên thứ ba được yêu cầu thông qua Website hoặc, (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Website. Không có trường hợp nào chúng tôi phải chịu trách nhiệm với bạn về khoản tiền vượt quá số tiền mà bạn trả cho chúng tôi đối với các dịch vụ được đề cập, nếu có.

15. Loại trừ và Giới hạn

Một số quy định trong luật pháp ở Việt Nam hoặc quốc gia khác không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế ở các phần nêu trên có thể không áp dụng với bạn.

16. Bồi thường

Bạn phải bảo vệ, bồi thường, loại trừ và giữ cho legalzone.vn, các đơn vị thành viên, người lao động của của legalzone.vn không bị tổn hại trước mọi đòi hỏi, nghĩa vụ, yêu cầu bồi thường và chi phí, bao gồm phí luật sư, phí của bên thứ ba liên quan đến hoặc phát sinh theo ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, các tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên legalzone.vn, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm của bạn hoặc người khác sử dụng legalzone.vn từ máy tính của bạn, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc do vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc chính sách hoạt động của chúng tôi liên quan đến (các) tính năng hoặc dị vụ được cung cấp.
Khi chúng tôi bị đe dọa kiện tụng bởi bên thứ ba, chúng tôi có thể yêu cầu sự đảm bảo bằng văn bản của bạn về cam kết bồi thường cho chúng tôi; việc bạn không cung cấp những đảm bảo này có thể được chúng tôi coi là vi phạm thỏa thuận và có thể dẫn đến việc hủy dịch vụ của bạn với hiệu lực ngay lập tức.
Không có trường hợp nào, kể cả do sơ suất, legalzone.vn (bao gồm các đơn vị trực thuộc hoặc người lao động của chúng tôi) hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối tính năng hoặc dịch vụ của legalzone.vn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tính năng hoặc dịch vụ của legalzone.vn, hoặc do lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp, sai sót, khuyết tật, sự chậm trễ trong quá trình hoạt động hoặc truyền tải hoặc bất kỳ sự cố nào trong việc cung cấp tính năng hoặc dịch vụ, dù có liên quan đến thiên tai hay không, trộm cắp, hủy hoại hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của legalzone.vn. Quy định này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung và tính năng, dịch vụ của Website.
Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, không có trường hợp nào legalzone.vn hoặc bất kỳ một trong những đơn vị trực thuộc của mình chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đặc biệt, trừng phạt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn đối với thương tích cá nhân, tử vong, mất mát sử dụng, mất lợi nhuận, gián đoạn dịch vụ hoặc mất dữ liệu, cho dù trong bất kỳ hành động nào trong bảo hành, hợp đồng, hành vi vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất hoặc vi phạm cơ bản), hoặc phát sinh từ bất kỳ cách thức nào được kết nối với việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Website hoặc bất kỳ tính năng, dịch vụ nào được cung cấp thông qua Website hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin có trong, hoặc được truy cập thông qua, hoặc các sản phẩm mua trên Website, ngay cả khi một đại diện có thẩm quyền của legalzone.vn được tư vấn về khả năng hoặc tình trạng có thể xảy ra của các hành vi đó.

17. Bảo vệ của bên thứ ba

Các quy định bồi thường và miễn trừ trách nhiệm nêu trên là cho quyền lợi của legalzone.vn và các đơn vị trực thuộc. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức trực thuộc này đều có quyền khẳng định và tự thay mặt họ thi hành những điều khoản đó trực tiếp đối với bạn.

18. Quyền tài phán

Thoả Thuận này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết của các bên và được các bên đồng ý thực hiện theo quyền tài phán của toà án Việt Nam, được chi phối và hiểu theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bất kỳ tranh chấp nào với legalzone.vn đều chịu sự xét xử độc quyền của toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.
Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây, hoặc không khẳng định hoặc thực thi nghiêm ngặt bất kỳ quy định nào của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, sẽ không được coi là từ bỏ quyền liên quan, trừ khi việc này được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của các bên. Không có sự đơn phương từ bỏ nào được coi là sẽ tiếp tục hoặc vĩnh viễn từ bỏ.

19. Quyền đối với các tính năng và dịch vụ trên Website

legalzone.vn có toàn quyền và tùy ý đối với hoạt động của các tính năng và dịch vụ trên Website. Chúng tôi có thể, trong số những quyền khác, rút, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ chức năng hoặc tính năng và dịch vụ trên Website.
Với việc sử dụng Website, bạn không có được bất kỳ quyền nào đối với Website, trừ quyền giới hạn để sử dụng Website mà có thể bị chấm dứt theo mục này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi, tùy theo quyết định của mình, có thể chấm dứt mật khẩu, tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào của nó) hoặc việc sử dụng Website của bạn, tháo gỡ và loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong Website, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, việc không thanh toán, không sử dụng, hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không phù hợp với ý nghĩa hoặc tinh thần của Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể tùy ý và bất cứ lúc nào ngừng cung cấp Website, hoặc bất kỳ phần nào của nó, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với Website theo bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các thông tin và tập tin có liên quan đến nội dung trong tài khoản của bạn, và/hoặc ngăn chặn bất kỳ truy cập vào các tập tin như vậy hoặc Website. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website.

20. Quyền sửa đổi Chính sách

Bạn đồng ý và xác nhận rằng Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo và tự chịu trách nhiệm cập nhật theo định kỳ phiên bản mới nhất có trên legalzone.vn. Bất kỳ sự sửa đổi hoặc thay đổi như vậy sẽ có tính ràng buộc và có hiệu lực ngay khi phát hành Chính sách sửa đổi hoặc thay đổi cho (các) tính năng hoặc dịch vụ trên Website. Trừ khi chúng tôi thông báo bằng cách khác, các điều khoản này sẽ kết hợp và thay thế cho bất kỳ điều khoản nào khác có liên quan.

21. Thông báo

legalzone.vn có thể thông báo cho bạn – người dùng, qua email tới địa chỉ email hoặc bằng tin nhắn qua số điện thoại mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký, hoặc bằng một thông báo chung trên trang web legalzone.vn. Bạn có thể thông báo cho legalzone.vn bất cứ lúc nào bằng email đến cskh@legalzone.vn hoặc đường dây nóng: 0888889366

22. Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể chuyển nhượng Chính sách này bất kỳ lúc nào cho bất kỳ công ty mẹ, chi nhánh hoặc bất kỳ công ty trực thuộc nào, hoặc như là một phần của việc bán, sáp nhập hoặc chuyển giao công ty chúng tôi cho một thực thể khác. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Website về bất kỳ thay đổi quyền sở hữu nào để bạn có thể ngừng sử dụng Website hoặc huỷ đăng ký của mình nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Website và các dịch vụ dưới quyền chủ sở hữu mới. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cấp phép lại Chính sách này cho bất kỳ ai khác và bất kỳ cố gắng nào để làm như vậy vi phạm mục này sẽ không có giá trị.

23. Từ bỏ và tính khả thi của các điều khoản

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Chính sách này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là không hợp lệ, các bên đồng ý rằng phải nỗ lực để thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó và các nội dung khác của Chính sách sẽ vẫn có hiệu lực.

24. Ghi chú về đạo đức của Luật Sư

Nếu bạn là Luật sư tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của Website này, bạn thừa nhận rằng các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho tất cả các khía cạnh tham gia của bạn và bạn sẽ tuân theo các quy tắc đó. Các quy tắc bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy tắc liên quan đến quảng cáo, thu hút khách hàng, hành nghề trái phép và xuyên tạc sự thật. Chúng tôi từ chối tất cả trách nhiệm liên quan đến việc tuân thủ các quy tắc này của bạn.
Các tiêu đề của các mục trong Chính sách này chỉ nhằm mục đích tiện lợi cho việc tham khảo.

25. Quyền riêng tư

legalzone.vn nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của bạn đối với những thông tin mà bạn không muốn tiết lộ trong các câu hỏi gửi tới legalzone.vn.
Chúng tôi chỉ yêu cầu và chúng tôi khuyến khích bạn chỉ cung cấp số lượng thông tin nhận dạng cá nhân tối thiểu cần thiết để xử lý câu hỏi khi tham gia Câu Hỏi Miễn Phí và Tư Vấn Tính Phí. Tất cả các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho legalzone.vn, bao gồm cả địa chỉ email, được ẩn khỏi tất cả những Người Dùng khác của legalzone.vn và không bao giờ được công bố như là một phần của cơ sở dữ liệu công cộng của legalzone.vn. Chỉ những quản trị viên của legalzone.vn mới được truy cập thông tin này với mục đích quản trị Website. legalzone.vn sẽ không tiết lộ thông tin này cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau: (i) để tự bảo vệ mình khỏi trách nhiệm pháp lý, hoặc (ii) đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ theo pháp luật. Đối với một số thông tin nhất định do bạn cung cấp, như được giải thích dưới đây, sẽ có thể tiết lộ với Luật sư khi bạn đã đặt lịch hẹn Tư Vấn Tính Phí.
Cho dù các thông tin khác, chẳng hạn như các nội dung của câu hỏi, được gửi đến legalzone.vn bởi bạn hay không, cũng sẽ được công bố công khai khác nhau giữa Câu Hỏi Miễn Phí và Tư Vấn Tính Phí:
Câu Hỏi & Trả Lời Miễn Phí: Sau khi một Câu Hỏi Miễn Phí được trả lời, Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời có liên quan được tự động đưa lên cơ sở dữ liệu công cộng của legalzone.vn. Nội dung của các Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời được hiển thị cho tất cả người dùng của legalzone.vn và các Luật sư. Vì vậy, Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời không được bảo mật và không được đặc quyền bằng bất cứ cách nào. Mặc dù nội dung của Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời có thể được nhìn thấy, thông tin nhận dạng của người dùng đã gửi Câu Hỏi Miễn Phí sẽ không hiển thị cho tất cả người dùng khác của legalzone.vn và các Luật sư. Bạn đương nhiên hiểu rằng, vì cơ sở dữ liệu Câu Trả Lời công cộng của legalzone.vn là công khai, bạn có thể mất một số quyền riêng tư qua việc đăng Câu Hỏi Miễn Phí và các câu trả lời tương ứng. Quan điểm của bạn về sự thật, hoặc cách bạn đặt câu hỏi, cũng có thể tiết lộ suy nghĩ của bạn về một vấn đề mà bạn không muốn người khác biết. Đó là lựa chọn của bạn.
Tư Vấn Tính Phí: Không giống như Câu Hỏi Miễn Phí, khi một Tư Vấn Tính Phí được đặt hẹn, nội dung của các chi tiết mà bạn chia sẻ trong khi đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí được giữ kín và không hiển thị cho bất kỳ người dùng của legalzone.vn hoặc các Luật sư không liên quan.
Vì các người dùng đăng ký Tư Vấn Tính Phí sẽ có thể đang tham gia vào một thỏa thuận với Luật sư trong một phạm vi nhất định, trước khi Luật sư có thể tham gia vào dịch vụ này, Luật sư phải xác định rằng không có mâu thuẫn về quyền lợi (ví dụ, mâu thuẫn quyền lợi giữa người dùng và khách hàng khác hoặc khách hàng cũ của Luật sư). Để thực hiện việc này, Luật sư phải được cung cấp đầy đủ tên và, nếu được cung cấp, các chi tiết liên lạc của người dùng. Tương tự như vậy, các quản trị viên của legalzone.vn sẽ có quyền truy cập vào thông tin này để đảm bảo rằng nó được chuyển tới Luật sư một cách chính xác và cho mục đích trả lời câu hỏi của bạn.
Khi đặt dịch vụ Tư Vấn Tính Phí, bạn cho phép legalzone.vn chuyển thông tin nói trên cho Luật sư và cung cấp quyền truy cập thông tin cho các quản trị viên của legalzone.vn cho mục đích này. Bạn hiểu rằng nếu legalzone.vn có lý do để tin rằng đã xảy ra sự không tuân thủ các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, các quản trị viên của legalzone.vn có thể xem lại các giao tiếp giữa người dùng và Luật sư để xác nhận xem các bên có tuân thủ hay không. Đối với Tư Vấn Tính Phí, legalzone.vn đồng ý một cách rõ ràng rằng sẽ tôn trọng và bảo vệ bất kỳ thông tin mật của khách hàng hoặc thông tin đặc quyền liên quan đến khách hàng của Luật sư có trong thông tin mà bạn chia sẻ khi đặt Tư Vấn Tính Phí và trong ý kiến/câu trả lời của Luật sư. Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn ngoại trừ để đáp ứng một quy trình pháp lý hoặc tuân theo pháp luật.

26. Miễn trừ trách nhiệm đối với các câu hỏi và câu trả lời

legalzone.vn không xem xét hoặc chấp thuận các câu hỏi, câu trả lời hoặc các bài viết được gửi đến legalzone.vn. Các quan điểm được trình bày trong các câu hỏi, câu trả lời hoặc các bài viết là quan điểm của người dùng và Luật sư đăng tải và không nhất thiết phản ánh quan điểm của legalzone.vn.
legalzone.vn không chịu trách nhiệm về các các câu hỏi, câu trả lời hoặc các bài viết, cũng như không có bất cứ tuyên bố, hứa hẹn hoặc đảm bảo về tính chính xác, phù hợp, thẩm quyền hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên trong các các câu hỏi hoặc câu trả lời. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng các lời khuyên và thông tin được cung cấp.

27. Quyền sở hữu Nội Dung

Bằng cách gửi Câu Hỏi Miễn Phí cho legalzone.vn, bạn hiểu và đồng ý rằng câu hỏi của bạn và bất kỳ câu trả lời nào của Luật sư sẽ trở thành một phần của cơ sở dữ liệu công cộng của legalzone.vn và là tài sản duy nhất của legalzone.vn.
Do đó, đối với tất cả các Câu Hỏi Miễn Phí và bất kỳ câu trả lời nào, bạn đồng ý rằng, dù không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn, legalzone.vn sẽ sở hữu tất cả các quyền đối với các câu hỏi và câu trả lời được gửi đến Website (bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ) và sẽ có quyền không giới hạn để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa, sửa đổi, bán, chuyển thể, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, truyền đạt đến công chúng, thực hiện và hiển thị nội dung được gửi đến (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và/hoặc kết hợp với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào được biết đến hoặc phát triển sau này, cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại.

28. Sử dụng legalzone.vn không tạo thành mối quan hệ Luật sư – Khách hàng, trừ trường hợp Tư Vấn Tính Phí

Trừ khi bạn tham gia vào một thỏa thuận đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí và vào một mối quan hệ Luật sư-Khách hàng theo phạm vi giới hạn cụ thể với một Luật sư, bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với legalzone.vn không tạo ra hoặc thành lập mối quan hệ Luật sư – Khách hàng giữa bạn với bất kỳ Luật sư nào.
Bạn nên nhận biết rằng các mục miễn phí của legalzone.vn (bao gồm các câu hỏi và câu trả lời có sẵn như cơ sở dữ liệu Câu Hỏi & Trả Lời Miễn Phí của legalzone.vn và các bài viết được đăng trên Website) được cung cấp cho bạn để giúp bạn hiểu một số quyền hợp pháp của mình. Những tài liệu này không nên xem là lời tư vấn pháp lý và việc đọc và xem xét chúng không phải là sự thay thế cho tư vấn trực tiếp với Luật sư về một vấn đề pháp lý cụ thể.
Câu Hỏi Miễn Phí: Không có mối quan hệ Luật sư – Khách hàng
Bạn hiểu và đồng ý rằng việc gửi Câu Hỏi Miễn Phí cho legalzone.vn hoặc nhận câu trả lời cho Câu Hỏi Miễn Phí được đăng trên legalzone.vn không bằng bất kỳ cách nào tạo ra hoặc thiết lập mối quan hệ Luật sư – Khách hàng giữa bạn với bất kỳ Luật sư nào, hoặc giữa bạn với legalzone.vn. Thông tin và câu trả lời được cung cấp để trả lời các Câu Hỏi Miễn Phí là thông tin pháp lý chung, không phải tư vấn pháp luật, và dựa trên thông tin rất hạn chế của một Câu Hỏi Miễn Phí. Những lời khuyên pháp lý cụ thể chỉ có thể được cung cấp khi có đầy đủ thông tin về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh cho tình huống của bạn. Nếu bạn có Luật sư đại diện, Luật sư đó sẽ là người tốt nhất để cho bạn lời khuyên về một vụ kiện hoặc vấn đề pháp lý. Không có trường hợp nào, thông tin thu được trên Website này được sử dụng để đưa ra quyết định về chất lượng đại diện của một Luật sư hoặc về tiến trình hợp pháp của một vấn đề pháp lý.
Tư Vấn Tính Phí: Mối quan hệ hạn chế giữa Luật sư – Khách hàng
Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc lo lắng về việc tham gia vào Thỏa Thuận Đại Diện hoặc Thỏa Thuận Tư Vấn, bạn không nên đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí.
Mối quan hệ hạn chế giữa Luật Sư – Khách Hàng: Người dùng đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí sẽ ký một Thỏa Thuận Đại Diện Luật sư -Khách hàng Hạn Chế (“Thỏa Thuận Đại Diện”) với Luật sư tư vấn.
Thỏa Thuận Đại Diện này thiết lập mối quan hệ giữa Luật sư và Khách hàng, giữa người dùng và Luật sư, có giới hạn về cả phạm vi và thời gian. Phạm vi của mối quan hệ giữa Luật sư và Khách hàng theo Thỏa Thuận Đại Diện chỉ mở rộng đến việc giải quyết vấn đề theo Tư Vấn Tính Phí cụ thể đã được đặt, không bao gồm bất kỳ nghĩa vụ của Luật sư trong việc điều tra, theo dõi, thực hiện thêm bất kỳ hành động nào khác hoặc đại diện cho người dùng trong bất kỳ cách nào khác. Câu trả lời của Luật sư sẽ dựa trên kiến thức hạn chế về các sự kiện mà bạn cung cấp trong câu hỏi của bạn. Thời hạn của mối quan hệ giữa Luật su và Khách hàng theo Thỏa Thuận Đại Diện cũng bị hạn chế và việc đại diện sẽ chấm dứt ngay khi Luật sư cung cấp sự tư vấn.
Bạn phải hiểu rằng, dĩ nhiên sẽ có một số vấn đề quá phức tạp mà Luật sư không thể giải quyết một cách hợp lý và trọn vẹn thông qua phạm vi đại diện giới hạn của hình thức Tư Vấn Tính Phí cung cấp bởi legalzone.vn. Nếu Luật Sư quyết định, trong toàn quyền của mình, rằng Tư Vấn Tính Phí không thể giải quyết vấn đề của bạn một cách đơn giản trong phạm vi đại diện giới hạn, thì bạn sẽ được thông báo và bạn có thể thỏa thuận với Luật sư cách thức phù hợp khác để Luật sư tiếp tục tư vấn cho bạn.

29. Thỏa Thuận Toàn Bộ

Chính sách này cùng với CHÍNH SÁCH BẢO MẬT kết hợp thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và legalzone.vn, đồng thời thay thế cho tất cả các trao đổi bằng miệng hoặc văn bản (nếu có) liên quan.
Chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm bạn sử dụng Website dưới bất kỳ hình thức nào. Chính sách này và các giấy phép được cấp dưới đây sẽ bị chấm dứt mà không cần thông báo trong trường hợp bạn (hoặc bất kỳ người được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn) không tuân thủ các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này hoặc các quy tắc sử dụng dịch vụ do legalzone.vn ban hành theo từng thời điểm. Chúng tôi cũng có thể hủy hoặc tạm ngừng đăng ký của bạn vì bất kỳ lý do nào, kể cả việc bạn không hoạt động trong một khoảng thời gian dài, nhưng sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước khi hủy hoặc tạm ngừng. Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào, bạn sẽ hủy tất cả các bản sao tài liệu của legalzone.vn mà bạn sở hữu và ngừng mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Website. Khi xảy ra việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này, chúng tôi có thể xóa các thông tin, tập tin và các nội dung có sẵn trước đây cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin do bạn cung cấp. legalzone.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website và/hoặc dịch vụ trên Website.
Các quy định của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này là riêng biệt và trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào theo đó được xác định là không có giá trị hoặc không thể thi hành được sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại, nhưng điều khoản đó sẽ được sửa đổi, nếu có thể hợp lý, trong phạm vi cần thiết để có thể thực thi được.
Hành động khẳng định của bạn qua việc sử dụng Website này và/hoặc đăng ký vào Website hoặc dịch vụ trên Website tạo thành chữ ký điện tử của bạn đối với ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này và CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.
Tôi, Người Dùng hoặc Khách Hàng
Hiểu các rủi ro và lợi ích của hình thức dịch vụ trực tuyến.
Thừa nhận và đồng ý nhận rủi ro của những hạn chế nêu trên trong việc sử dụng legalzone.vn. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng không có bảo đảm nào được thực hiện đối với tôi cho bất kỳ sự tư vấn về một vấn đề cụ thể nào cũng như kết quả, giải pháp cho câu hỏi/vấn đề pháp lý của tôi.
Tôi hiểu rằng luật bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân và/hoặc thông tin dịch vụ pháp lý cũng áp dụng cho legalzone.vn và thông tin của tôi sẽ chỉ được sử dụng theo quy định của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG và CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của legalzone.vn.
Tôi hiểu rằng việc tư vấn thông qua legalzone.vn có thể bao gồm cả liên lạc điện tử cho các thông tin cá nhân của tôi với Luật sư ở các khu vực khác, kể cả nước ngoài.
Nếu bạn không đồng ý với ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này hoặc CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Website này.

Bài viết mới

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản