Tin Tức Mới

Điều kiện kinh doanh ngành nghề spa chăm sóc da

Về điều kiện kinh doanh:

1. Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự theo Điều 25 và 41 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Thủ tục và Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp xem tại Điều 19 và 20 của Nghị định trên

2. Cơ sở thực hiện dịch xăm, phun, thêu trên da

Căn cứ Khoản 5 Điều 23a của Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

5. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động nhưng phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Nếu chỉ thực hiện một hoạt động chăm sóc da mặt thì không có điều kiện kinh doanh đi kèm.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd