Mobile Menu

Giải thể công ty doanh nghiệp nhanh chóng chuyên nghiệp

Nội dung bài viết

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ doanh nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân, các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Đặc điểm của giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi có quyết định của chủ sở hữu Công ty hoặc của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

 • Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi doanh nghiệp đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ (đây là đặc điểm cơ bản nhất phân biệt với phá sản doanh nghiệp)
 • Các trường hợp phải tiến hành giải thể

  Theo quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp phải giải thể công ty trong 2 trường hợp theo quy định sau:

  Thứ nhất: Giải thể tự nguyện

  1. Doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi rõ trong điều lệ công ty mà không có ý định gia hạn thêm giấy phép đăng ký kinh doanh
  2. Theo các quyết định của người đại diện pháp luật tùy vào từng loại hình doanh nghiệp như sau:
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
  • Của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
  • Của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

  Thứ hai: Giải thể bắt buộc  theo quy định của pháp luật:

  1. Số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  2. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm quy định của pháp luật

  Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.
  Giải thể công ty nhanh chóng

  Hậu quả khi giải thể mà công ty không còn tài sản

  Hậu quả khi công ty không còn tài sản khi mà doanh nghiệp thực hiện việc giải thể công ty đó được xem là chế tài bất lợi dành cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp không còn đủ các điều kiện khi doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường.

  Tài sản công ty được xem là điều kiện cơ bản nhất để cho công ty có thể tiến hành việc kinh doanh, nhưng nếu như tài sản của công ty không còn thì doanh nghiệp của sẽ phải:

  • Nếu như doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong công ty, mà không còn tài sản trong công ty thì lúc này doanh nghiệp sẽ phải tiến hành theo hình thức phá sản trong công ty: hình thức này đem lại cho doanh nghiệp khá nhiều hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp tiến hành không thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong công ty;
  • Doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thể công ty thì các thành viên trong công ty sẽ cùng nhau góp một khoản tiền để cho công ty làm hồ sơ giải thể công ty tại cơ quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi mà doanh nghiệp không còn tài sản để thực hiện.

  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

  Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

  Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp

  Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

  Trình tự thực hiện:

  Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

  Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

  Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

  Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

  Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp chuyên nghiệp

  Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

  Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  Quý khách hàng có nhu cầu giả thể công ty doanh nghiệp vui lòng liên hệ cho legalzone để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

  >>> Mời tham khảo: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

  ———————————-

  LEGALZONE COMPANY

  Hotline tư vấn:  088.888.9366

  Email: Support@legalzone.vn

  Webside: https://legalzone.vn/

  Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

  Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

  https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

  Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

  Đánh giá bài viết này

  Bài viết liên quan

  Scroll to Top