Hợp đồng lao động phổ thông

Hợp đồng lao động phổ thông

Tra cứu bảo hộ thương hiệu

Nội dung bài viết

Hợp đồng lao động phổ thông bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi… đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn.

Hợp đồng lao động dưới đây do LegalZone soạn thảo chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng lao động.

Mẫu hợp đồng lao động phổ thông mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                ……………, ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………

Đại diện cho ………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………………..

Và một bên là Ông/Bà :……………………………………………………………

Sinh ngày:………..…..tháng…….……năm…….……Tại:………………………..

Nghề nghiệp :………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Số CMTND:………………………………… cấp ngày…….…../………./…….….

Số sổ lao động (nếu có) :………………..……cấp ngày…………/………./………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

            – Ông, bà :…………………………………………………làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..…………………….từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm…

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc :………………………………………………………….….…

– Chức vụ :…………………………………………………………………….….…

– Công việc phải làm :…………………………………………………………..…..

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :…………………………………………………………………

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :……………………………………..

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đỉều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

1 – Nghĩa vụ :

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………………………

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn :

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại làm việc :………………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công :……………………………………………..…. Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày…………..hàng tháng.

– Phụ cấp gồm :

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm :

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) 

– Bảo hiểm xã hội:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các phúc lợi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động :

1 – Nghĩa vụ :Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn :

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

>> Luật sư tư vấn quy định về Hợp đồng lao động, Gọi: 0888889366

Điều 5 : Điều khoản chung :

1 – Những thỏa thuận khác :

……………..

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lựctừ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………….

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản :

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :………………………………………….

           Người lao động                                        Người sử dụng lao động

            (ký tên)                                                    (ký tên, đóng dấu)

Ngoài ra, bạn tham khảo thêm nội dung luật sư tư vấn về Luật Lao động khi người dùng hỏi tư vấn qua tổng đài 0888889366 như sau:

Câu hỏi: Chấm dứt HĐLĐ do trúng tuyển viên chức ở đơn vị khác thế nào?

Chào công ty luật LegalZone ạ.Cháu có 1 vấn đề nhờ bên mình tư vấn ạ Cháu hiện tại đang là giáo viên thỉnh giảng của 1 trường công lập ạ.Tuy nhiên tới tháng 11 tới đây, một huyện khác tổ chức thi viên chức.Cháu dự định sẽ dự thi nhưng cháu không chắc sẽ đỗ. Mà chỗ cháu làm việc hiện tại sắp kí hợp đồng cho kì tới rồi. Nếu cháu đỗ viên chức tại huyện kia mà cháu kí hợp đồng tiếp tại trường cháu đang công tác hiện tại thì khi có quyết định chuyển công tác cháu có phải bồi thường cho bên này không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.Có gì bên mình sớm phản hồi giúp cháu ạ?

Trả lời: Chào ban, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự qua bài viết cụ thể sau đây:

Nếu a/c trúng tuyển viên chức và buộc phải chấm dứt HĐLĐ với đơn vị hiện đang làm việc thì có thể thảo thuận để chấm dứt HĐLĐ. Nếu không thỏa thuận được thì a/c thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, a/c thực hiện đúng lý do nghỉ việc và thời hạn báo trước thì sẽ không phát sinh trách nhiệm bồi thường. Trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật thì sẽ phải bồi thường 1/2 tháng lương và tiền lương tương ứng với những ngày không báo trước (nếu vi phạm nghĩa vụ báo trước) cho đơn vị.

>>> Liên hệ ngay: Văn phòng luật sư giỏi của LegalZone để được tư vấn cụ thể chi tiết bạn nhé!

IB để nhận các mẫu hợp

Bài viết Mới

Liên hệ luật sư

banner-legalzone-01
Scroll to Top