Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư?

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư?

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư được quy định như thế nào? Luật đầu tư 2020 có quy định về vấn đề này như thế nào? Legalzone sẽ giải đáp vấn thắc mắc trên qua bài viết dưới đấy.

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư ?

Khái niệm

Khiếu nại là gì ?

Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (theo Luật khiếu nại 2011)

Khái niệm tố cáo?

Là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (theo Luật tố cáo 2018)

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư

Quy định của pháp luật đầu tư

Theo quy định Luật đầu tư 2005

Theo quy định tại Điều 86 Luật đầu tư 2005 thì Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan tới lĩnh vực đầu tư được thực hiện như sau:

– Cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện; tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong hoạt động đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân vẫn phải thi hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đầu tư. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đầu tư hoặc quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thi hành theo quyết định, bản án đó.

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đầu tư các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; trong trường hợp nhận được khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm chuyển kịp thời đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo biết.

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư theo quy định Luật đầu tư 2014 và Luật đầu tư 2020

Theo quy định tại khoản 9, Điều 67. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư có quy định

“ 9. Hướng dẫn; hỗ trợ; giải quyết vướng mắc; yêu cầu của nhà đầu tư trong thực hiện hoạt động đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư”

Luật đầu tư 2020 ra đời và có hiệu lực, quy định về Khiếu nại;  tố cáo trong lĩnh vực đầu tư không được đề cập tới. Và cũng không còn bất  kỳ điều khoản nào quy định.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đầu tư sẽ thực hiện theo  Luật khiếu nại 2011, theo Luật tố cáo 2018 và theo các văn bản pháp luật liên quan.

Trên đây, là những phân tích chi tiết của Legalzone. Mọi thắc mắc xin liên hệ Legalzone để được giải đáp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký