Mobile Menu

Loại bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Nội dung bài viết

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều nội dung mới so với hiện nay. Một trong số đó là về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông. Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Legalzone để rõ hơn về vấn đề này.

Quy định mới về loại bỏ thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Không còn thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Cụ thể, theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong khi hiện nay, theo quy định của khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty.

Như vậy, so với quy định hiện nay, từ 01/01/2021, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không còn bắt buộc phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng để có quyền nêu trên.

Đồng thời, những quyền lợi khác của cổ đông hoặc nhóm cổ đông này hiện nay như yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi thấy cần thiết… cũng bị Luật Doanh nghiệp 2020 bãi bỏ.

Thay vào đó, những quyền lợi này chuyển sang cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Theo quy định tại điều 22 Luật DN 2020, hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên đây là những quy định mới nhất về loại bỏ thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top