Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Luật đất đai 2021 – Điểm mới trong quy định về đất đai 2021

Luật đất đai 2021 - Điểm mới trong quy định về đất đai 2021

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Luật đất đai năm 2021 và những quy định, sửa đổi mới nhất như thế nào ? Bằng bài viết dưới đây Legalzone xin được  giải đáp các thắc mắc như sau:

Luật đất đai 2021

Khái quát về Luật đất đai 2021

Ban hành: ngày 08 tháng 02 năm 2021
Số hiệu: Luật số: 45/2013/QH13

Nội dung:  quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm mới cơ bản của Luật đất đai 2021

luật đất đai 2021Điểm mới về Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý

– Thuộc quỹ tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  tài sản chưa giao; chưa cho thuê; hoặc giao quản lý theo quy định của pháp luật tại điểm d, khoản 1;  và Điều 8 khoản 2 của luật đất đai.
-Có diện tích, hình dạng không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích; kích thước tối thiểu để được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
-Phù hợp với quy hoạch;  kế hoạch sử dụng đất;  hoặc quy hoạch đô thị chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn mới;  quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cấp có liên quan phê duyệt;
-Không thuộc khu đất thực hiện các dự án; công trình có trong quy hoạch;  kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai;
– Đất dự kiến ​​giao, cho thuê không có tranh chấp khiếu kiện, xâm phạm;  hoặc có tranh chấp; khiếu kiện;  xâm phạm nhưng có thỏa thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Giao và cho thuê đất; Thời hạn sử dụng đất nếu được nhà nước giao đất, cho thuê đất; Giá đất để tính thuế sử dụng đất; tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020.

Điểm mới về Hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuế đất

Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148 quy định các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong nhiều năm hoặc toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu tiên đầu tư như sau:
– Chỉ miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê trong thời gian xây dựng cơ bản dự án.
– Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ.
– Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở thương mại.

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở

– Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:
+ Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án
+ Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công; hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng;  và hợp đồng đã ký
+ Báo cáo kết quả thực hiện dự án
+ Thời hạn không quá 30 ngày
+ Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký.

 Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

– Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án;  quyết định có hiệu lực thi hành;  trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
– Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi
– Trường hợp người sử dụng đất;  chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai
– Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quy định là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận
– Văn phòng đăng ký đất đai: Thực hiện việc thu hồi; và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi

Thêm 01 loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với hộ gia đình, cá nhân trong nước

– Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;”

Và Bổ sung mới quy định về trình tự;  thủ tục thu hồi đất;  giao đất; cho thuê đất;  gia hạn sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định 148/2020.

Hướng dẫn hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất

Các hình thức hỗ trợ theo Luật đất đai 2021

– Hỗ trợ để được thuê lại đất tại khu công nghiệp; khu chế xuất;  cụm công nghiệp; làng nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét; cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh:

– Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất để sản xuất, kinh doanh;

– Thời hạn sử dụng đất còn lại tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất;

– Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng đến đời sống;  việc làm của nhiều lao động trực tiếp sản xuất trong cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

– Tại thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang | hoạt động sản xuất ổn định;

– Người được Nhà nước cho thuê đất đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục giao đất; cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Giá đất để tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 114 của Luật đất đai 2021

(Hiện hành tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP không có hướng dẫn)

05 quy định mới về ‘sổ đỏ’ áp dụng từ ngày 08/02/2021 theo Luật đất đai 2021

  1. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ
  2. Người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà
  3. Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ mới
  4. Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định
  5. Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Trên đây là những điểm nổi bật về Luật đất đai 2021 được tìm hiểu bởi Công ty Luật LEGANZONE . Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ tại Công ty luật LGZ để được hỗ trợ nhanh nhất .

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký