Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Nội dung chính của bài viết

Tối 9/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Legalzone giới thiệu chi tiết đến bạn đọc nội dung của Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng này. 

An sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội là gì

An sinh xã hội được hiểu như một sự bảo đảm bằng vật chất, tinh thần và các dịch vụ xã hội, được Nhà nước thực hiện bằng nguồn ngân sách và sự huy động từ nhiều nguồn lực nhằm nâng cao năng lực của người dân, gia đình, cộng đồng, tăng cường khả năng ngăn ngừa, chống đỡ, giảm nhẹ, khắc phục những rủi ro gặp phải trong cuộc sống.

Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam chủ yếu bao gồm 4 nhóm: (1) Nhóm chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo như: hỗ trợ người dân chủ động phòng ngừa các rủi ro thông qua tham gia thị trường lao động để có được việc làm tốt, thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững; (2) Nhóm chính sách bảo hiểm xã hội: hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già… thông qua tham gia BHXH để chủ động bù đắp phần thu nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro trên; (3) Nhóm chính sách trợ giúp xã hội, gồm chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất; (4) Nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ bản, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông.

Căn cứ pháp lý

Quy định pháp luật về an sinh xã hội bao gồm các quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; ưu đãi đối với người có công; vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và cơ sở bảo trợ xã hội; các chương trình xã hội.

 • Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.
 • Quyết định 31/2011/QĐ-TTg ngày 2/6/2011 quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.
 • Hiến pháp 2013.
 • Luật bảo hiểm xã hội 2014
 • Luật việc làm 2013
 • Bộ luật lao động 2012

Đối tượng và điều kiện hưởng an sinh xã hội theo Nghị quyết mới nhất

Thủ tướng ký ban hành nghị quyết về gói an sinh xã hội – Ảnh: CHÍNH PHỦ

2.1. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động
 • Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.
 • Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.
 • Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.
Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của chính phủ
2.2. Người lao động
 • Người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá 3 tháng.
 • NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6-2020.
2.3. Đối tượng đang hưởng chính sách xã hội 
 • Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả 1 lần.
 • Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả 1 lần.
 • Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả 1 lần.

Dưới đây là tổng hợp hỗ trợ theo Nghị quyết vừa được ban hành

Đối tượng

Hỗ trợ (VNĐ)

Hình thức nhận

Người có công với cách mạng

500.000

Trả 1 lần, hỗ trợ 3 tháng

Hộ nghèo, cận nghèo

250.000

Trả 1 lần, hỗ trợ 3 tháng

Lao động tự do, mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp

1.000.000 

Trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 1/4

1.000.000

Trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng

Lao động mất việc từ 14 ngày trở lên

1.800.000

Trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng

Doanh nghiệp khó khăn tài chính

Vay lãi suất 0% trả lương

Vay hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thủ tục và nơi nhận hỗ trợ an sinh xã hội

Tối 9/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký nhận như thế nào, cơ quan chi trả trợ cấp thì chưa có quy định cụ thể do đối tượng nhận trợ cấp bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động.

Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của chính phủ việt nam

Chính Phủ giao Bộ LĐ-TB và XH chủ trì, hướng dẫn, xác định đúng đối tượng thực hiện chính sách này. Việc xác định đối tượng và chi trả trợ cấp theo Nghị quyết trên phải đảm bảo thực hiện các quy định về cách ly, phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp.

Trên đây là phân tích của Legalzone về Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng do Thủ tướng Chính Phủ kí ban hành ngày 9/4/2020. Liên hệ với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ nhé

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Bài viết mới