Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp mới

Những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp mới

thanh-lap-cong-ty-nhung-khong-hoat-dong_0407112209

Ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2022 được Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm đẩy mạnh; phát triển nền kinh tế đất nước. Chính vì thế; những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp là vấn đề được nhiều cá nhân; tổ chức quan tâm. Là một công ty Luật có nhiều năm trong lĩnh tư vấn doanh nghiệp cũng như xử lý thủ tục; hồ sơ với cơ quan nhà nước theo sự ủy thác của khách hàng; Legalzone xin gửi tới bạn đọc bài viết về nội dung những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp nhằm phục vụ Quý khách hàng có nhu cầu.

Ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập
Ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật 04/2017/QH14 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Trong những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp của Nhà nước thì ưu đãi thuế là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Theo đó; các doanh nghiệp thành lập mới thuộc các lĩnh vực do pháp luật quy định được hưởng những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp; đó là thuế.

Ưu đãi thuế suất thuế TNDN
Ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định ưu đãi về thuế suất với mức 10% hoặc 20% tùy từng trường hợp cho các doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại; khu kinh tế; khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao; đầu tư phát triển công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng như cầu đường; sân bay;..; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composite; các loại vật liệu xây dựng nhẹ; vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo; năng lượng sạch; năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc; thiết bị phục vụ cho sản xuất nông; lâm; ngư; diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất; tinh chế thức ăn gia súc; gia cầm; thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

Lưu ý: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014. ( theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp được áp dụng đối với các doanh nghiệp thành lập.

Bên cạnh đó còn áp dụng đối với doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới (gắn liền việc thành lập doanh nghiệp mới) trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Thời gian miễn; giảm thuế khi thành lập doanh nghiệp

Một trong những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp đối với các khoản thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới liên quan đến công nghệ cao; lĩnh vực doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi miễn thuế tối đa không quá 4 năm và trong vòng 9 năm tiếp theo thì doanh nghiệp sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp.

Mặt khác; ở các dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp thu nhập của các doanh nghiệp sẽ được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

Trên đây là 04 ưu đãi về thuế dành cho các doanh nghiệp mới thành lập. Trong tương lai gần; dự báo sẽ có nhiều hơn các phương thức hỗ trợ doanh nghiệp khác đang được dự thảo và tiếp tục được Bộ tài chính và Bộ kế hoạch và đầu tư đề xuất sẽ công bố trong thời gian tới.

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ khi khởi nghiệp sáng tạo

Ưu đãi cho doanh nghiệp vừa, nhỏ khi khởi nghiệp sáng tạo
Ưu đãi cho doanh nghiệp vừa, nhỏ khi khởi nghiệp sáng tạo

Những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp; đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập theo hướng khởi nghiệp sáng tạo sẽ được Nhà nước hỗ trợ những khoản sau đây:

Hỗ trợ ứng dụng; chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo; khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm; hoàn thiện sản phẩm mới; dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;

Hỗ trợ đào tạo; huấn luyện chuyên sâu về xây dựng; phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng;

Hỗ trợ thông tin; truyền thông; xúc tiến thương mại; kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo; thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

Trong từng thời kỳ; Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.

Những ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp khác

Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng

Từ đầu năm 2020; Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh lãi suất điều hành như lãi suất tiền gửi; lãi suất cho vay; lãi suất tái chiết khấu;… Chiếu theo đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ 4.5% 1 năm xuống 4.0% 1 năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3.0% 1 năm xuống còn 2.5% 1 năm; lãi suất chào mua giấy tờ thông qua nghiệp vụ thị trường mở giảm từ 3% 1 năm xuống còn 2.5% 1 năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ giảm 0.5% 1 năm… và các loại lãi suất khác.

Chính sách giải ngân đầu tư công

Các hướng dẫn Luật đầu tư công (Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (Nghị quyết số 84/NQ-CP) đã được ban hành. Các quy định về quản lý; thanh toán vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước; vốn ODA; Quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; hằng năm; Quy định đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đầu tư tiến hành dự án BT;… đã giúp tháo gỡ những khó khăn cho nhiều doanh nghiệp; ưu đãi cho doanh nghiệp mơi thành lập trong thời điểm hiện tại.

Xem thêm: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói – Hotline: 0888889366

Chính sách an sinh xã hội

Trong các đợt bùng phát dịch nhà nước đã đưa ra các gói hỗ trợ tại đợt dịch thứ nhất cho cá nhân; đợt dịch thứ 2 cho các tổ chức gặp khó khăn. Tại đó; gói hỗ trợ đợt bùng dịch thứ 2 với chi phí khoảng 18.600 tỷ đồng được đưa ra để tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hộ kinh doanh; hợp tác xã;… chịu tác động bởi Covid 19.

Phát triển thị trường vốn; kênh huy động vốn cho doanh nghiệp

Những sửa đổi; bổ sung về chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP. Trong đó bổ sung quy định giao dịch; quy định xử phạt; quy định công bố thông tin;… khiến cho việc phát hàng và huy động vốn trái phiếu được minh bạch rõ ràng hơn tạo ra kênh thu hút vốn quan trọng cho các doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ  Liêm; Hà Nội

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

—————————-

Tags: ưu đãi

ưu đãi khi thành lập doanh nghiệp

Tags: ưu đãi

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký