Nội quy trang nhận xét

Tính năng Nhận xét và đánh giá sao (sau đây gọi chung là “Nhận xét”) trên website cho phép bạn (khách hàng) đưa ra đánh giá và cảm nhận của mình đối với chất lượng dịch vụ pháp lý mà Luật sư cung cấp, cũng như cho phép Luật sư phản hồi các Nhận xét đó của bạn. Mục đích là giúp các khách hàng khác có thêm thông tin để tham khảo về chất lượng dịch vụ pháp lý của Luật sư trước khi lựa chọn thuê Luật sư, cũng như giúp các Luật sư có thêm nguồn thông tin phản hồi hữu ích để hiểu hơn về quan điểm và cảm nhận của khách hàng của mình.

Để đảm bảo các Nhận xét trên trang này được thực hiện theo đúng mục đích trên, Legalzone đề ra các quy định khi tương tác như sau:

1. Các quy định chung:
· Tuân thủ các quy định của pháp luật.

· Không sử dụng ngôn ngữ hoặc hình ảnh không phù hợp với văn hóa, thuần phong và mỹ tục của Việt Nam.

· Không đề cập đến các chủ đề liên quan đến chính trị hay tôn giáo.

· Không vu khống, phỉ báng hay xúc phạm cá nhân Luật sư hay tổ chức hàng nghề Luật sư.

. Không sử dụng trang này để quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

· Tất cả các Nhận xét sẽ được Legalzone xem qua trước khi duyệt cho hiển thị trên website. Legalzone được quyền xoá các Nhận xét không tuân thủ các quy định trong Nội quy trang Nhận xét này mà không phải đưa ra bất kỳ giải thích gì thêm hoặc phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn.

2. Các quy định cụ thể:
· Của chính bạn: Nhận xét phải xuất phát từ chính cảm nhận của bạn sau khi bạn (hoặc gia đình hoặc công ty bạn) trải nghiệm dịch vụ pháp lý của Luật sư. Các thông tin mà bạn nghe người khác kể lại, hoặc các thông tin mà bạn tìm thấy trên các diễn đàn công cộng hay từ bất kỳ nguồn nào khác không thể được dùng để bạn đưa ra Nhận xét về dịch vụ pháp lý của Luật sư.

· Chính xác và trung thực: Trong khi những gì diễn ra trên thực tế có thể rất nhiều và trong khoản thời gian dài, bạn chỉ cần đưa ra các thông tin tóm tắt hay thông tin chính yếu trong Nhận xét của mình. Tuy nhiên, bạn cần dựa trên và tôn trọng đúng như những gì đã thực tế diễn ra, và không nên thêm bớt hay cắt xén thông tin để phục vụ cho Nhận xét của bạn.

· Vì đây là trang công cộng nên bạn nên cân nhắc hạn chế để lại các thông tin cá nhân cụ thể của mình (địa chỉ, số điện thoại, email cá nhân) trong nội dung phần Nhận xét.

. Các cảm nhận của bạn về chất lượng dịch vụ pháp lý của Luật sư có thể mang tính chủ quan, thể hiện mong muốn và quan điểm cá nhân của bạn. Các cảm nhận và quan điểm cá nhân này của bạn hoàn toàn được tôn trọng và được phép hiển thị. Tuy nhiên, đây là trang công cộng và sẽ có nhiều người dùng khác nhìn thấy được Nhận xét của bạn nên bạn cần cân nhắc sử dụng ngôn ngữ phù hợp, và tránh các Nhận xét thể hiện cảm xúc quá cực đoan.

· Legalzone không phải là cơ quan nhà nước và cũng không có thẩm quyền để đưa ra nhận xét hay giải quyết các tranh chấp giữa bạn và Luật sư. Vì vậy, các Nhận xét mà nội dung thể hiện tranh chấp với Luật sư hoặc ý kiến của bạn trong tranh chấp đó sẽ không được hiển thị. Thay vào đó, bạn nên giải quyết tranh chấp với Luật sư theo các cơ chế khác phù hợp với thoả thuận của hai bên.

3. Bạn cần thêm thông tin?
Nếu có quy định nào trong Nội quy này mà bạn chưa hiểu rõ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Hotline 0888889366 hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ Chăm Sóc Khách Hàng.

Bài viết mới