Tin tức

Thay đổi tên công ty

Tên gọi của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng xuyên suốt cả quá trình hoạt động. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, các công ty vẫn có nhu cầu thay đổi tên. Dưới đây là cách đổi tên công ty.

Quy định về việc đặt tên

Doanh nghiệp thay đổi tên thì tên mới của doanh nghiệp dự định đăng kí không được trái với quy định đặt tên doanh nghiệp. Không được đặt tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng kí theo quy định của Điều 39, Điều 40, Điều 42 Luật doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu tên doanh nghiệp trên Cổng Thông Tin Quốc Gia Về Đăng Kí Doanh Nghiệp khi muốn lựa chọn tên mới cho doanh nghiệp của mình để tránh tình trạng tên doanh nghiệp thực hiện đăng kí thuộc trường hợp cấm đặt tên theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thay đổi tên công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

Bước 3: Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Khi bạn thực hiện dịch vụ bên Luật NTV chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện các bước trên, chúng tôi sẽ soạn hồ sơ, nộp hồ sơ trên Sở Kế Hoạch Đầu Tư và thực hiện nhận kết quả và mang đến tận nơi cho quý doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm

  • Thông báo thay đổi tên công ty (theo mẫu Phụ lục II-3, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

Nội dung thông báo:

– Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

– Tên công ty dự kiến thay đổi: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và viết tắt (nếu có)

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(Theo quy định Khoản 1, Điểu 44, Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

  • Quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của chủ sở hữu công ty/ các thành viên hợp danh.
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của chủ sở hữu công ty/ các thành viên hợp danh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  • Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân nào đó thay mặt thực hiện việc thay đổi)

Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi tên công ty là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd