Tin tức

Thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi cổ đông

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành các công việc sau:

 • Tư vấn và đưa ra quy trình và điều kiện góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp
 • Tư vấn tư cách của cá nhân, tổ chức khi tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn
 • Tư vấn góp vốn bằng tài sản gồm bất động sản và động sản như quyền sử dụng đất, ô tô, vàng, ngoại tệ
 • Xác lập quyền sở hữu vốn góp của doanh nghiệp
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông tương ứng với số vốn góp
 • Giải quyết vấn đề của thành viên, cổ đông không thực hiện cam kết góp vốn vào doanh nghiệp
 • Xác lập tư cách của thành viên, cổ đông mới từ hoạt động thừa kế, tặng cho cổ phần, cổ phiếu từ các thành viên khác.
 • Hồ sơ pháp lý để tiến  hành hoạt động
  • Tư vấn soạn thảo Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập
  • Tư vấn về soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi thành viên của:
   • Hội đồng thành viên  (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
   • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
  • Tư vấn về soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên:
   • Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
   • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
   • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
  • Soạn thảo Điều lệ cho doanh nghiệp.
  •    ———————————-

   LEGALZONE COMPANY

   Hotline tư vấn:  088.888.9366

   Email: [email protected]

   Webside: https://legalzone.vn/

   Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

   Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

   ———————————-

   Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

   Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

   Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

   Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

   https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

   Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd