Tin tức

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Sơ lược về công ty TNHH 2 thành viên

– Công ty TNHH 2 thành viên do cá nhân/tổ chức thành lập ra.

– Số lượng thành viên từ 2 – 50 người.

– Có tư cách pháp nhân.

– Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.

Các bước thành lập công ty TNHH 2 (hai) thành viên như thế nào?

– Bước 1: Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp

– Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính

– Bước 3: Nhận thông báo về việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ, có nghĩa sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, mọi người sẽ sửa lại hồ sơ theo nội dung thông báo

– Bước 4: Làm dấu tròn cho doanh nghiệp

– Bước 5: Mua chữ ký số theo đúng quy định

– Bước 6: Tiến hành nộp tờ khai và lệ phí môn bài

– Bước 7: Lựa chọn một ngân hàng phù hợp và mở tài khoản công ty

– Bước 8: Gửi thông báo online lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Bước 9: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần những gì?

– Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh của thành viên/cổ đông góp vốn là cá nhân hoặc pháp nhân

– Thông tin cần thiết cho việc thành lập công ty bao gồm:

+ Tên Công ty dự định thành lập;

+ Địa chỉ trụ sở chính công ty;

+ Ngành nghề kinh doanh công ty dự kiến kinh doanh;

+ Thông tin về vốn điều lệ công ty;

+ Thông tin về tỷ lệ góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty;

– Địa chỉ chỗ ở hiện tại của thành viên/cổ đông góp vốn vào công ty

Hồ sơ pháp lý thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khi tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
  2. Dự thảo Điều lệ công ty;
  3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

– Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

– Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

   

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office:ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

————————————