Toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Nội dung chính của bài viết

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực thi hành).

STT

Văn bản QPPL hướng dẫn

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

2

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

20/6/2017

3

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CPhướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

03/3/2017

4

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016

5

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

6

Nghị định 104/2014/NĐ-CP về khung giá đất

29/12/2014

7

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

25/12/2014

8

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

9

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/7/2014

10

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

01/7/2014

11

Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

01/7/2014

12

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

01/7/2014

13

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

01/3/2019

14

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

05/12/2017

15

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

22/12/2016

16

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

01/02/2016

17

Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

13/3/2015

18

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

08/4/2014

19

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2014

20

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

13/8/2014

21

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

13/8/2014

22

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

05/7/2014

23

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

05/7/2014

24

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014

   

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: Support@legalzone.vn

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office:ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

————————————

————————————-

Bài viết liên quan

Bài viết mới