Tin Tức Mới, Tư vấn luật Đầu tư

Trình tự thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư được quy định như thế nào?

Đứng trước tình hình dịch bệnh chung của toàn thế giới và tình hình kinh tế không ổn định như hiện nay. Nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn giải pháp điều chỉnh vốn đầu tư. Vậy, trình tự thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư được quy định như thế nào? bằng bài viết dưới đây Legalone sẽ phân tích cụ thể như sau:

Trình tự thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư ?

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật Đầu tư;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;

2. Trình tự thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư

2.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

a) Đối với sự án đầu tư không phải xin cấp quyết đinh chủ trương đầu tư
* Hồ sơ
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu);
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
 • Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh:

Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất ; hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

* Tài liệu cần cung cấp

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

+ Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp: Hợp đồng thuê trụ sở;  bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng;  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê;  hoặc các giấy tờ tương đương);

+ Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn); xác nhận ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;

+ Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp: Hộ chiếu công chứng;  xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới;

+ Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới; hộ chiếu mới; hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin;

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định;  lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

b) Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư

Khi điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật đầu tư 2020.

2.2 Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn). Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp  bộ hồ sơ  điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống;  và giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà đầu tư.

(Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2.3 Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế cấp;  điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp;  khu chế xuất;  khu công nghệ cao;  khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với
 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Một số lưu ý:

 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới quy định
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Khi thay đổi vốn đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nhà đầu tư góp đủ vốn tăng và thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp.

Trên đây, là toàn bộ tìm hiểu của Legalzone về vấn đề Trình tự thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp.

Đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020

Related Posts