Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hôm nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đầu tiên, khách hàng cần xác định việc thay đổi ngành nghề kinh doanh là:

 • Theo hướng bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Hoặc bớt ngành nghề kinh doanh.
 • Trường hợp bổ sung ngành nghề cần chuẩn bị sẵn mã ngành nghề kinh doanh dự định thêm, trường hợp bớt (rút) ngành nghề sẽ cần liệt kê ngành nghề cần rút trong đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Soạn hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đầy đủ theo quy định

Hồ sơ cho việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ sau khi đã chuẩn bị xong sẽ được nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia để được thẩm định hồ sơ.

2. Hồ sơ

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định

–  Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– Bản sao các tài liệu:

 • Giấy chứng nhận đầu tư,
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế,
 • Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

(Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

–  Giấy ủy quyền

(Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

– Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định.

– Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– Bản sao các tài liệu:

 • Giấy chứng nhận đầu tư,
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế,
 • Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

(Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

– Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện) kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định .

–  Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– Bản sao các tài liệu:

 • Giấy chứng nhận đầu tư,
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế,
 • Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

(Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

– Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

Trên đây là bài viết của Legalzone về: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline: 0888889366