Đòi quyền lợi trong giải phóng mặt bằng, Giải quyết tranh chấp về đất đai, thừa kế, Luật Đất Đai, Tranh chấp về các vẫn đề dân sự khác

Các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định pháp luật 2023

Các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định pháp luật 2023
Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý chúng tôi gửi tới Quý bạn. Trong trường hợp có sai sót, kính mong Quý bạn thông báo để chúng tôi sửa đổi ngay

Đất do nhà nước quản lý, được nhà nước giao cho nhân dân sử dụng và phát triển. Tuy nhiên, khi Nhà nước có quy hoạch hoặc mục đích chung vì lợi ích quốc gia thì nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất của người dân và sẽ đền bù hợp lý. Vậy những trường hợp bị thu hồi đất nào theo luật đất đai.

Trường hợp bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh bao gồm các trường hợp sau:

  •  Thu hồi đất để xây dựng nơi đóng quân, trụ sở của quân đội;
  •  Thu hồi đất để xây dựng căn cứ quân sự;
  •  Thu hồi đất để xây dựng công trình quốc phòng, trận địa, công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
  •  Thu hồi đất để xây dựng bến cảng, nhà ga quân sự;
  •  Thu hồi đất để xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
  •  Thu hồi đất để xây dựng kho tàng cho lực lượng vũ trang nhân dân;
  •  Thu hồi đất làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi chứa vũ khí;
  •  Thu hồi đất để xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà dưỡng lão của lực lượng vũ trang nhân dân;
  •  Thu hồi đất để xây dựng nhà ở công vụ quân đội;
  •  Thu hồi đất để xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trường hợp bị thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích của quốc gia và cộng đồng

Hàng năm, nhà nước sẽ lập kế hoạch sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội. Vì mục tiêu quốc gia, vì cộng đồng, Quốc hội có dự án đầu tư cần thu hồi đất. Các trường hợp thu hồi đất bao gồm các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, công trình sự nghiệp cấp quốc gia.

Ngoài ra, Nhà nước còn thu hồi đất để xây dựng các công trình có kết cấu hạ tầng quốc gia như giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, hệ thống kho xăng; các kho dự trữ quốc gia và các công trình thu gom, xử lý rác thải.

Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thực hiện dự án của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình kinh doanh của địa phương.

Ngoài ra, đất còn được phục vụ cho các công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng; khu đô thị, khu sản xuất, khu công nghiệp; đất dự án khai thác khoáng sản … cũng thuộc diện bị thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích của đất nước và cộng đồng.

Trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm sử dụng đất

Do đất thuộc sở hữu nhà nước, chỉ giao cho người dân sử dụng nên người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Khi vi phạm về sử dụng đất có thể bị cơ quan nhà nước thu hồi đất. Căn cứ vào các lý do vi phạm sau đây, các trường hợp thu hồi đất được quy định theo quy định của pháp luật về đất đai:

 Sử dụng đất không đúng mục đích khi được giao, công nhận quyền sử dụng đất, đã bị xử phạt hành chính mà vẫn cố tình vi phạm;

 Người sử dụng đất có hành vi cố ý hủy hoại đất;

 Giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền;

 Đất không nằm trong diện nhận chuyển nhượng mà nhận chuyển nhượng cho; đất không nằm trong diện được chuyển quyền sử dụng nhưng người quản lý sử dụng đất thiếu trách nhiệm, để đất lấn chiếm;

 Đất được Nhà nước giao quản lý mà bị lấn chiếm;

 Người sử dụng đất cố tình không thực hiện nghĩa vụ đất đai đối với Nhà nước, đã bị xử phạt hành chính mà vẫn cố tình vi phạm;

 Đất bị thu hồi khi không sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định: 12 tháng liên tục đối với đất trồng cây hàng năm, 18 tháng liên tục đối với đất trồng cây lâu năm và 24 tháng liên tục đối với đất rừng;

 Đất đầu tư được Nhà nước giao không sử dụng liên tục 12 tháng hoặc chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Khi có sai phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xác định hành vi vi phạm, từ đó có quyết định thu hồi đất bằng văn bản hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

Các trường hợp thu hồi đất do đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất hoặc chấm dứt sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp việc cải tạo đất có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng thì người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất hoặc chấm dứt sử dụng đất theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 Đất của người chết không có người thừa kế;

 Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước;

 Đất được Nhà nước giao, cho thuê hết thời hạn sử dụng mà không gia hạn được;

 Đất nằm trong khu vực bị ô nhiễm, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người;

 Đất được Nhà nước giao cho tổ chức không thu tiền thuê đất mà tiền thuê đất có nguồn gốc từ ngân hàng nhà nước bị phá sản, hủy hoại, chuyển địa điểm hoạt động, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm mà phá sản, định cư, chuyển địa điểm hoạt động, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

Các trường hợp thu hồi đất trên đều phải có giấy tờ chứng minh lý do thu hồi như tự nguyện trả lại đất, giấy chứng tử của người chết và văn bản xác nhận không có người thừa kế, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chứng minh thiên tai, ô nhiễm, …

Căn cứ vào các trường hợp đất bị lõm trên thì đất của bạn là đất bị lùi vào mục đích quốc phòng an ninh là phù hợp với quy định của pháp luật. Thủ tục thu hồi đất, bồi thường đất và các thủ tục liên quan sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn pháp luật có liên quan.

Trên đây công ty luật Legalzone đã đưa ra các trường hợp bị thu hồi đất theo luật đất đai.Nếu có thắc mắc nào vui lòng liên hệ 0888889366

Thông tin đã được thay đổi phù hợp với tình huống pháp lý

Legalzone.vn

Related Posts