Mobile Menu

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng

Nội dung bài viết

Trong công việc hàng ngày thì chúng ta thường gọi là chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ giám sát thi công hay chứng chỉ giám sát… Nhưng tên gọi đầy đủ của nó là chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát là điều kiện vô cùng quan trọng đối với các cán bộ thực hiện công tác tư vấn giám sát trong ngành xây dựng. Những thông tin dưới đây mà Legalzone mang lại sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại chứng chỉ này. 

Các loại chứng chỉ tư vấn giám sát là những loại nào?

Các loại chứng chỉ tư vấn giám sát bao gồm nhưng không giới hạn là Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3.

Tuy nhiên để hiểu rõ, bạn nên đọc kỹ những hướng dẫn dưới đây.

chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạng 1, 2, 3

– Cá nhân có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên (chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. (chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát loại màu hồng) Và thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực xin đăng ký chứng chỉ hành nghề. Được cấp bởi các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hay nước ngoài.

– Cá nhân đã tham gia trực tiếp thực hiện thiết kế hay thi công công trình xây dựng từ 03 năm trở lên. Hay đã tham gia thực hiện thiết kế và thi công công trình xây dựng tối thiểu 05 công trình đã được nghiệm thu bàn giao đầy đủ.

– Cá nhân đã thực hiện việc giám sát thi công công trình xây dựng tối thiểu 03 năm

– Cá nhân có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình xây dựng. Và phù hợp với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng cho phép cấp; 

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng 1,2,3

Như vậy nếu bạn có nhu cầu xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1,2,3. Vậy thì bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Cần phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát. Đồng thời cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng cho phép cấp.

– Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

– Đã tham gia thiết kế hay thi công tối thiểu 03 năm. (Hoặc đã tham gia thiết kế và thi công tối thiểu 05 công trình cùng loại được nghiệm thu và bàn giao đầy đủ)

Cần chú ý gì khi xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ hành nghề giám sát?

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát được sở xây dựng cấp. Và bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại bất kỳ sở xây dựng nào tùy vào tỉnh/thành phố mà bạn đang công tác.

– Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát có thể trực tiếp mua tại Sở xây dựng. Hoặc bạn có thể download trên mạng.

– Trong hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thì phần quan trọng nhất đó chính là phần kê khai kinh nghiệm công tác. Bản kê khai kinh nghiệm này cần phải có dấu xác nhận của công ty. Và đơn vị mà bạn đang công tác hay công ty cũ của bạn.

– Khi nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát. Sau đó Sở Xây dựng sẽ trao giấy hẹn nhận chứng chỉ cho bạn (thông thường sẽ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ).

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát và cả những chứng chỉ hành nghề xây dựng khác chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm trên phạm vi toàn quốc.

– Một điều cực kỳ quan trọng trước bạn xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát đó chính là bạn phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát trước đó. 

Các hạng chứng chỉ hành nghề giám sát công trình

Hạng 1:

Cá nhân sẽ được làm giám sát trưởng. Và trực tiếp giám sát thi công các công trình xây dựng trong tất cả các cấp công trình I-II-III-IV cùng loại. Đồng thời được ghi trong chứng chỉ tư vấn giám sát;

Hạng 2:

Cá nhân sẽ được làm giám sát trưởng. Và trực tiếp giám sát thi công các công xây dựng từ cấp II trở xuống. Ngoài ra được tham gia giám sát một số phần công việc của các công trình cấp I . Mà nó cùng loại với loại công trình trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

Hạng 3:

Cá nhân được làm giám sát trưởng. Và được trực tiếp giám sát thi công các công trình xây dựng từ cấp 3 trở xuống. Ngoài ra được phép tham gia giám sát một số phần công việc của các công trình cấp II cùng loại với loại công trình trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

Điều kiện để thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát như sau:

a) Hạng 1:

– Cá nhân có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 07 năm tham gia các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

– Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công phần việc có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát của tối thiểu 01 công trình cấp I hoặc tối thiểu 02 công trình cấp II cùng loại;

b) Hạng 2:

– Cá nhân có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tham gia các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

– Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công phần việc có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Của tối thiểu 01 công trình cấp II hoặc tối thiểu 02 công trình cấp 3 cùng loại;

c) Hạng 3:

– Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 03 năm đối với trình độ đại học và tối thiểu 05 năm. Đối với trình độ cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp trong việc tham gia những công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

– Đã tham gia trực tiếp giám sát thi công hay tham gia thiết kế, thẩm định, thi công. Và tối thiểu là 01 công trình cấp 3 hoặc tối thiểu 02 công trình cấp IV cùng loại.

Trên đây là những thông tin cơ bản về chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng mà Legalzone xin cung cấp tới bạn đọc. Hãy liên hệ ngay với Legalzone để sử dụng dịch vụ và tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top