Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

doanh-nghiep-so-khoi-nghiep-trong-ky-nguyen-so-vien-doanh-nhan-1

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh thế nào là đúng luật là vấn đề pháp lý được nhiều đọc giả quan tâm. Bài viết dưới đây, Legalzone xin chia sẻ tới bạn đọc cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty hợp danh

Căn cứ Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Tài sản của công ty hợp danh

Theo Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2020, tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
 • Tài sản tạo lập được mang tên công ty;
 • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
 • Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Công ty hợp danh huy động vốn thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Như vậy, công ty hợp danh chỉ có thể huy động vốn bằng cách thêm thành viên để tăng số vốn điều lệ của công ty.

Có thể bạn quan tâm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh

Hội đồng thành viên

Theo khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Theo đó, hội đồng thành viên sẽ bầu một thành viên hợp danh lên làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh tùy theo Điều lệ công ty không có quy định khác:

 • Định hướng, chiến lược phát triển công ty.
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Tiếp nhận thêm thành viên mới.
 • Chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên.
 • Quyết định dự án đầu tư.
 • Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.
 • Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên.
 • Quyết định giải thể; yêu cầu phá sản công ty.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành.

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên là thành viên hợp danh trong công ty có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quản lý điều hành công ty và đưa ra những quyết định chủ chốt của công ty hợp danh. Theo khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Chủ tịch Hội đồng thành viên được bầu ra bởi Hội đồng thành viên, ngoài ra, chủ tịch Hội đồng thành viên cũng có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của các thành viên hợp danh trong công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh có nghĩa vụ thực hiện việc quản lý và điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh và thực hiện phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh trong công ty.

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm hoặc không. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, ở công ty hợp danh, các thành viên hợp danh đều có quyền điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty ngoài Chủ tịch Hội đồng thành viên hay Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Theo đó, thành viên hợp danh dù không giữ chức vụ gì trong công ty cũng có quyền đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh cũng có thể thực hiện quản lý, điều hành công ty với tư cách là thành viên hợp danh.

Trên đây là thông tin Legalzone muốn cung cấp tới bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký