Luật sư, Tin kiểm duyệt, Tin Tức Mới

Điều kiện và thủ tục kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam

Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý chúng tôi gửi tới Quý bạn. Trong trường hợp có sai sót, kính mong Quý bạn thông báo để chúng tôi sửa đổi ngay

thủ tục bán lẻ xăng dầuCó thể nói, xăng dầu là một trong những nhiên liệu được sử dụng phổ biến hàng ngày. Đây cũng là sản phẩm không thể thiếu trong các hoạt động như: sinh hoạt, di chuyển, kinh doanh. Bởi vậy, kinh doanh xăng dầu là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam được quy định như thế nào?

1. Điều kiện kinh doanh theo thủ tục bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam

Theo quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về điều kiện để cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Trong Giấy chứng nhận ĐKDN có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Thứ hai, có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam.

Bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn). Thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.

Thứ ba, có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu

Cụ thể,dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) thuộc sở hữu doanh nghiệp. Hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Thứ tư, có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp.

Hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Thứ năm, có hệ thống phân phối xăng dầu

Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu; Hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp. Tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Thứ sáu, phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Thứ bảy, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối. Quy định tại khoản 5 nói trên nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu. Hoặc đồng sở hữu của thương nhân.
Thứ tám, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo. Huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy. Cũng như bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ đề nghị cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm

– Đơn đề nghị cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Thực hiện theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
– Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

– Bản sao chứng chỉ ; Hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này.
– Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu. Danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân. Sao cho áp ứng điều kiện 5 nêu trên, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3.Trình tự cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện theo thủ tục bán lẻ xăng dầu

Trước hết, thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương nơi đặt cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Nếu chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc. TÍnh kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
Tiếp theo, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định. Và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp GCN, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản. Và nêu rõ lý do yêu cầu thương nhân bổ sung.
Lưu ý; GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp mới.
Thương nhân được cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải nộp các khoản phí. Kèm theo lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Thông tin đã được thay đổi phù hợp với tình huống pháp lý

Legalzone.vn

Related Posts