Đầu tư ra nước ngoài, Tin Tức Mới

Dự án đầu tư là gì ? quy định luật đầu tư 2020

dự án đầu tư

Nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam cần tìm hiểu nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư, nhưng trong đó vấn đề liên quan đến đầu tư trước tiên cần quan tâm đó là Dự án đầu tư là gì ? bằng bài viết dưới đây, Legalzone sẽ phân tích cụ thể như sau:

Dự án đầu tư là gì ?

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật đầu tư 2020

2. Dự án đầu tư là gì?

a) Xét về mặt nội dung, hình thức

Xét về mặt hình thức chúng ta có thể hiểu dự án đầu tư là tập hợp hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư chính là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định.

b)Xét trên góc độ quản lý

Xét trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế , xã hội trong một thời gian dài.

Dự án là một chuỗi các hoạt động liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định.

c) Xét trên góc độ pháp lý

Theo quy định tại khoản 4, 5, 6,7  Điều 3, Luật đầu tư 2020 có quy định như sau:

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Như vậy, nhà đầu tư muốn đầu tư vào Việt Nam thì cần phải có dự án đầu tư. Và để được coi là một dự án thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phải là tập hợp các đề xuất

+ Vốn: bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn

+ Nội dung công việc: Tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh

+Địa điểm: thực hiện trên địa bàn cụ thể

+ Thời gian: thực hiện trong khoảng thời gian xác định

3. Một số khái niệm khác về dự án đầu tư cần lưu ý

Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Trên đây, là bài viết phân tích khái niệm Dự án đầu tư của Legalzone. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp.

Related Posts