Giao dịch dân sự là loại giao dịch phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống. Vậy Giao dịch dân sự do người chưa thành niên thực hiện khi nào thì có hiệu lực và khi nào thì vô hiệu ? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Legalzone

Giao dịch dân sự do người chưa thành niên thực hiện được quy định như thế nào ?

Người chưa thành niên theo quy định của pháp luật

Người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 là người chưa đủ 18 tuổi. Cụ thể: 

Khái niệm 

Điều 21. Người chưa thành niên

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Kết luận

Như vậy theo quy định trên giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháo luật của người đó xác lập, thực hiên; người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Trừ giao dịch dân sự phục vụ cho như cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, người từ đủ mươi lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của Luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Giao dịch dân sự vô hiệu

Như vậy những giao dịch dân sự do người chưa thành niên ký kết trái theo quy định tại Điều 21 của Bộ luật dân sự năm 2015 là giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Điều 125 Bộ luật dân sự năm 2015

Điều 125. Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự , người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

1. Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó.

Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Giao dịch dân sự của người quy định tại khoản 1 Điều này không bị vô hiệu trong trường hợp sau đây:

a) Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó;

b) Giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự với người đã xác lập, thực hiện giao dịch với họ;

c) Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi đã thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Legalzone để được tư vấn miễn phí

Xem thêm: Tranh chấp về các vấn đề dân sự khác