Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Phân biệt giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất

Phân biệt giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất

Chuyên mục: Tin Tức Mới
  • Giao đất và cho thuê đất khác nhau về hình thức sử dụng, quyền của người sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hạn mức sử dụng đất.
  • Nếu giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thì cho thuê là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Khái niệm giao đất được quy định tại khoản 7 điều 3 Luật đất đai 2013 như sau:

Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất): là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Khái niệm cho thuê đất được quy định tại khoản 8 điều 3 Luật đất đai 2013 như sau:

Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất): là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Để phân biệt hai khái niệm Nhà nước giao đất và Nhà nước cho thuê đất thì bạn cần xem xét thêm các tiêu chí sau:

Phân biệt giao đất và cho thuê đất thông qua hình thức sử dụng đất

  • Đối với giao đất:

Có hai hình thức không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể; mà Nhà nước lựa chọn hình thức sử dụng đất phù hợp theo quy định: tại Điều 54 và Điều 55 Luật Đất đai 2013

  • Đối với cho thuê đất:

Có hai hình thức là: Thuê đất trả tiền hằng năm và Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Luật đất đai 2013 quy định cụ thể trường hợp thuê đất chung.

Người thuê đất được thỏa thuận về hình thức trả tiền khi thuê đất. Trừ trường hợp thuộc: Khoản 2 Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì thuê đất trả tiền hàng năm.

Phân biệt thông qua quyền của người sử dụng đất

QUYEN SU DUNG DATNhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất; cho thuê đất; công nhận quyền sử dụng đất; nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Phần quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong hai trường hợp giao đất và thuê đất cũng có điểm khác biệt.

  • Đối với giao đất:

Người được giao đất được chuyển quyền của mình lại cho người khác thông qua các hình thức: chuyển nhượng; tặng cho; chuyển đổi; cho thuê; thế chấp; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. (Theo Điều 179 Luật đất đai 2013)

  • Đối với cho thuê đất:

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất phụ thuộc vào hình thức trả tiền.

Trường hợp thuê đất trả tiền cho cả thời gian thuê thì người thuê đất có các quyền của người sử dụng đất như trường hợp Nhà nước giao đất.

Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì người sử dụng đất chỉ được thực hiện việc chuyển quyền đối với tài sản trên đất.

Chỉ có trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trong khu công nghiệp; khu chế xuất; cụm công nghiệp; làng nghề thì có quyền cho thuê lại đất đã thuê.

Phân biệt thông qua thời hạn sử dụng đất

  • Đối với giao đất:

Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có hai hình thức là sử dụng đất ổn định lâu dài và sử dụng đất có thời hạn.

Nhà nước giao đất sử dụng ổn định lâu dài cho người sử dụng vào các mục đích quy định tại Điều 125 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp Nhà nước giao đất được sử dụng lâu nhất là sử dụng ổn định lâu dài.

  • Đối với cho thuê đất:

Người sử dụng đất thông qua hình thức thuê đất đều có quy định về thời hạn; không có hình thức sử dụng ổn định lâu dài.

Thời hạn thuê đất theo từng trường hợp được quy định tối đa là 50 năm, 70 năm và 99 năm.

Thời gian thuê với trường hợp thuê lâu nhất là 99 năm.

Phân biệt thông qua hạn mức sử dụng đất

  • Đối với giao đất:

Nhà nước quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức giao đất ở.

Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức cụ thể giao đất ở.

Đối với h ạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013

  • Đối với cho thuê đất:

Không có quy định về hạn mức cho thuê đất.

Diện tích đất cho thuê phụ thuộc vào hai yếu tố là nhu cầu sử dụng đất và quỹ đất đáp ứng.

Diện tích cụ thể cho thuê đất được ghi rõ trong Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Phân biệt giao đất và cho thuê đất theo quy định của luật đất đai mà bạn quan tâm.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới HOTLINE 0888889366 hoặc Fanpage của Công ty Luật Legalzone để được tư vấn trực tiếp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký