Tin tức

Quy định thuế suất, cách tính mức thuế kinh doanh vận tải, logistics

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải thì các đơn vị kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, bao gồm hai loại thuế sau:

– Một là, thuế môn bài:

Cách xác định mức đóng thuế môn bài được xác định dựa trên hai tiêu chí là chủ thể chịu thuế và doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải hoặc vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được xác định để tính thuế môn bài trong hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

+ Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh vận tải:

Doanh thu một năm từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng thì mức đóng thuế môn bài một năm là 300.000 đồng;

Doanh thu một năm từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì mức thuế môn bài phải đóng trong một năm là 500.000 đồng;

Doanh thu một năm trên 500.000.000 đồng thì mức đóng thuế một năm là 1.000.000 đồng.

+ Đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh vận tải:

Các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác một năm là 1.000.000 đồng;

Doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng thì phải đóng thuế môn bài một năm là 2.000.000 đồng;

Doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ trên 10 tỷ đồng thì phải đóng thuế môn bài một năm là 3.000.000 đồng;
– Hai là, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng:

+ Thuế giá trị gia tăng:

Cách tính thuế giá trị gia tăng được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu một năm dưới 100.000.000 đồng thì không phải đóng thuế giá trị gia tăng.

Doanh thu từ 100.000.000 đồng sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC dựa trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ tính trên doanh thu.

– Tỷ lệ tính thuế:

Tỷ lệ thuế mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp được tính dựa trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

+ Ngành phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; thuế thu nhập cá nhân là 0,5%;

+ Ngành vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

Thứ ba, hướng dẫn cách nộp thuế môn bài hiện nay:

– Một là, cách xác định thời gian phải nộp thuế:

+ Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập vào thời điểm sáu tháng đầu năm dương lịch: Phải nộp thuế môn bài cho cả năm;

+ Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập trong sáu tháng cuối năm (từ 01/07): Phải nộp thuế môn bài cho nửa năm.

– Hai là, cách thức kê khai và nộp thuế môn bài:

Hiện nay đã có phần mềm kê khai và nộp thuế môn bài, vào thời đại công nghệ 4.0 nước ta cho phép doanh nghiệp kê khai và nộp thuế trực tuyến.

– Đối với những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã kê khai thuế môn bài từ năm trước:

+ Nếu thuế môn bài của năm sau không tăng hoặc giảm thì doanh nghiệp không cần làm tờ khai thuế môn bài lần nữa mà chỉ cần nộp tiền;

+ Nếu thuế môn bài của năm sau có thay đổi thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm.

– Thời hạn thực hiện thủ tục:

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục nộp thuế môn bài cũng chính là thời hạn nộp tờ khai thuế, cụ thể như sau:

+ Các doanh nghiệp hoạt động ngay sau khi thành lập sẽ phải kê khai và nộp thuế môn bài hậm nhật vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch trong tháng bắt đầu hoạt động;

+ Các doanh nghiệp đã thành lập một thời gian nhưng chưa hoạt động thì phải kê khai và nộp thuế môn bài trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động thì phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế môn bài trong thười gian chậm nhất là ngày 30/1 (dương lịch) của mỗi năm.

Như vậy ta có thể thấy rằng đối với các hoạt động kinh doanh vận tải và hoạt động vận chuyển hàng hóa về dịch vụ logistics thì các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có hai ngành nghề kinh doanh này phải nộp khá nhiều thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng. Chính vì thế để đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được diễn ra thông suốt, hiệu quả cũng như đúng theo quy định của pháp luật thì các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có hai ngành nghề kinh doanh trên thì phải tiến hành nghĩa vụ đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

   

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office:Housing Building, 17, Lane 575, Kim Mã Street,

Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

————————————

————————————-