Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 hiện nay thì nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam sẽ có những hình thức đầu tư như: (1) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; (2) Đầu tư góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp; (3) Thực hiện dự án đầu tư; (4) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; (5) Các hình thức đầu tư; loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Trong phạm vi bài viết này Legalzone xin chia sẻ về quy trình cơ bản phải thực hiện của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam theo Luật đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế
Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Cơ sở pháp lý

+ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

+ Công văn số 8909/BKHD0T-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Nội dung

Đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư sẽ thực hiện 03 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Thực hiện thủ tục xin chấp thuận Chủ trương đầu tư

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế
Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Trong giai đoạn này chúng ta sẽ xác định loại dự án cần xin chủ trương đầu tư: nếu dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư thì căn cứ vào loại dự án; quy mô để làm thủ tục xin chủ trương đầu tư tương ứng với theo thẩm quyền chấp thuận của Quốc Hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cụ thể:

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội:

(1) Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; bao gồm:

a) Nhà máy điện hạt nhân;

b) Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng; rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió; chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng; lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

(2) Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

(3) Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi; từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

(4) Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế; chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

(1) Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi; từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không; sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không; sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không; sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

c) Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;

d) Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng; khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng; khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

đ)  Dự án đầu tư chế biến dầu khí;

e)  Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược; ca-si-nô (casino); trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

g)  Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán; cho thuê; cho thuê mua); khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất; dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia; di tích quốc gia đặc biệt;

h) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; khu chế xuất;

(2) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng; trồng rừng; xuất bản; báo chí;

(3) Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

(4) Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

(1) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất không thông qua đấu giá; đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trừ trường hợp giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình; cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

(2) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán; cho thuê; cho thuê mua); khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất; dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

(3) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

(4) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã; phường; thị trấn biên giới; xã; phường; thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng; an ninh.

Đối với dự án đầu tư (1); (2); (4) thực hiện tại khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; gồm cả cam kết chịu mọi chi phí; rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm; thời hạn; tiến độ thực hiện; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có); nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; tác động; hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

(5) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định; lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư; yêu cầu về điều kiện; năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Giai đoạn 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế
Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1) Ban Quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế cấp; điều chỉnh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; điều chỉnh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.

(3) Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư; đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp; điều chỉnh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao; khu kinh tế.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương tự các tài liệu nêu trên mục xin cấp chủ trương đầu tư.

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Giai đoạn 3: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh

– Thủ tục này được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty

(3) Danh sách thành viên;

(4) Danh sách người đại diện

(5) Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân nếu nhà đầu tư là cá nhân

(6) Nếu nhà đầu tư là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản cử người đại diện phần vốn góp.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký