Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quy trình xử lý bồi thường thiệt hại trong lao động

Quy trình xử lý bồi thường thiệt hại trong lao động

thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại (BHTH) được quy định tại Điều 71 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

– Khi phát hiện người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động (NSDLĐ) hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì NSDLĐ yêu cầu NLĐ tường trình bằng văn bản về vụ việc.

thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

– Trong thời hiệu xử lý BHTH, NSDLĐ tiến hành họp xử lý BHTH như sau:

+ Ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành họp xử lý BHTH, NSDLĐ thông báo đến các thành phần phải tham dự họp bao gồm: các thành phần quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, thẩm định viên về giá (nếu có); bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành họp xử lý BHTH; họ tên người bị xử lý BHTH và hành vi vi phạm;

+ Khi nhận được thông báo của NSDLĐ, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với NSDLĐ. Trường hợp một trong các thành phần không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì NLĐ và NSDLĐ thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì NSDLĐ quyết định thời gian, địa điểm họp;

+ NSDLĐ tiến hành họp xử lý BHTH theo thời gian, địa điểm đã thông báo. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì NSDLĐ vẫn tiến hành họp xử lý BHTH theo quy định của pháp luật.

– Nội dung cuộc họp xử lý BHTH hại phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

– Quyết định xử lý BHTH phải được ban hành trong thời hiệu xử lý BHTH. Quyết định xử lý BHTH phải nêu rõ mức thiệt hại; nguyên nhân thiệt hại; mức BHTH; thời hạn, hình thức BHTH và được gửi đến các thành phần phải tham dự họp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký