Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tập đoàn kinh tế có phải đăng ký kinh doanh không?

Tập đoàn kinh tế có phải đăng ký kinh doanh không?

Tập đoàn kinh tế có phải đăng ký kinh doanh không?

Hôm nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Tập đoàn kinh tế có phải đăng ký kinh doanh không

Khái nhiệm Tập đoàn kinh tế

Căn cứ: Điều 194 Luật doanh nghiệp 2020

  • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.
  • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
  • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác.
  • Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý tập đoàn kinh tế

Phải nắm rõ cơ cấu tổ chức và quản lý vận hành của tập đoàn kinh tế thì các tổ chức mới hoạt động hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác.

Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc các trường hợp sau đây:

–  Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

–  Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

–  Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ;

Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết của Legalzone về Tập đoàn kinh tế có phải đăng ký kinh doanh không.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

Hotline: 0888889366

Email: [email protected]

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký