Tin tức

Thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Hôm nay, công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân theo quy định của luật doanh nghiệp.

thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

1. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

Theo điều điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

” Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.…”

2. Điều kiện bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại điều 192 của luật doanh nghiệp:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

3. Thủ tục, hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo quy định tại điều 54 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: 

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán;

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua ;

c) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết của công ty Legalzone về: thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân.

thủ tục mua bán doanh nghiệp

Mọi thắc mắc vui lòng liên qua:

Hotline: 0888889366